Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beHISTORIEK
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) werd in 1990 opgericht door mevrouw Lisette Custermans en een aantal voortrekkers van palliatieve zorg. Op dat ogenblik stond palliatieve zorg in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen. Het was de bedoeling van de Federatie om als denktank rond palliatieve zorg te fungeren en professionele zorgverleners te sensibiliseren door hun gespecialiseerde opleidingen en vorming aan te bieden.

In de daaropvolgende jaren groeiden de plaatselijke initiatieven. Er werden tal van thuiszorgequipes opgericht, ziekenhuizen creŽerden palliatieve support teams en/of palliatieve eenheden, ook sommige rust- en verzorgingstehuizen richtten een palliatief support team op en her en der ontstonden dagcentra en een enkele hospice. Een belangrijk initiatief van overheidswege was de oprichting in 1995 van de 15 Vlaamse netwerken, elk met een palliatieve ondersteuningsequipe.
Door al die ontwikkelingen veranderde ook de rol van de Federatie.

LOGO
Het woord 'palliatief' is afkomstig van 'palliare', wat o.a. betekent 'een mantel omdoen'. Vandaar ook de term 'mantelzorg'.
Dat idee wordt symbolisch uitgedrukt in het logo van de Federatie; als twee armen die rond de patiŽnt worden gehouden. De ruimte tussen de armen en de patiŽnt is echter belangrijk. De patiŽnt blijft immers een vrije persoon, er wordt hem/haar niets opgedrongen. Er is nabijheid, maar met alle respect voor (de persoon/wensen/eigenheid ... van) de zieke.

BELEIDSPLAN
Missie

De Federatie behartigt de belangen van de palliatieve patiŽnt in Vlaanderen door ervoor te zorgen dat palliatieve zorg herkenbaar aanwezig is in de maatschappij en dat kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg in alle verschillende zorgsectoren laagdrempelig toegankelijk is voor elke Vlaming.
Visie
Om deze missie te realiseren werkt de Federatie vanuit een vijftal beleidslijnen die gedefinieerd werden in 2007-2008. Deze beleidslijnen zijn vandaag nog steeds geldig.
De Netwerken Palliatieve Zorg zijn een belangrijke partner voor de Federatie in het implementeren van haar beleid.
Strategie
Elk van de vijf beleidsprioriteiten wordt verder uitgewerkt in een actieplan.

Lees in het Beleidsplan meer over onze missie, onze visie en onze strategie.


JAARVERSLAGEN
Download het Jaarverslag 2009
Download het Jaarverslag 2008
Download het Jaarverslag 2007
Download het Jaarverslag 2006 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw