Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNETWERKEN

Opdracht

Een Netwerk is een overkoepelend samenwerkingsverband tussen vertegenwoordigers van eerstelijns hulpverleners, organisaties, instellingen, verenigingen en diensten, dat erkend wordt door de Vlaamse overheid en dat gericht is op palliatieve zorg. Zoín palliatief Netwerk wordt erkend en gesubsidieerd binnen een regio die minstens 300.000 en hoogstens 1.000.000 inwoners telt. Diezelfde Netwerken worden door de federale overheid Samenwerkingsverbanden genoemd, en de subsidies komen gedeeltelijk van de federale overheid en gedeeltelijk van de Vlaamse gemeenschap. De erkenning gebeurt door de Vlaamse gemeenschap. De werking is geregeld in het koninklijk besluit van 19 juni 1997, waarop reeds een aantal wijzigingen kwamen (16 december 1997, 19 april 1999, 4 oktober 2001).
  1. De Netwerken informeren en sensibiliseren de bredere bevolking over de mogelijkheden van palliatieve zorg. Daardoor worden sterven, dood en rouw opnieuw bespreekbaar.

  2. De Netwerken helpen de deskundigheid bevorderen van alle betrokken hulpverleners: de mantelzorgers, de professionele hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, paramedici, ...) en de vrijwilligers. Naast de gewone overdracht van kennis en vaardigheden is hier ook aandacht voor de "zorg voor de zorgende".

  3. De Netwerken coŲrdineren, ondersteunen en stimuleren diverse acties die bijdragen tot palliatieve zorg en tot de uitbouw van een palliatieve zorgcultuur. Daarbij is het niet de bedoeling in de plaats te treden van bestaande intramurale of extramurale hulpverlening of mantelzorg. Zoveel mogelijk is gans de organisatie van palliatieve zorg erop gericht te werken met de bestaande structuren. De Netwerken streven de best mogelijke levenskwaliteit na voor de palliatieve patiŽnt, in samenwerking en overleg met de patiŽnt en zijn omgeving en alle betrokken hulpverleners.

  4. De Netwerken streven naar een interdisciplinaire benadering waarbij de belangen van patiŽnt en omgeving primeren. Het pluralisme van de Netwerken moet er ook garant voor staan dat iedere levensvisie gerespecteerd wordt.

  5. De Netwerken bieden een kader aan waarbinnen vrijwilligers zich kunnen inzetten voor palliatieve patiŽnten. Vooral de opleiding van vrijwilligerswerk behoort tot de taak van de Netwerken.

  6. Ieder Netwerk is nauw verbonden met een ondersteuningsequipe van palliatieve thuiszorg. Deze equipes staan op vraag van de patiŽnt en in overleg met de betrokken zorgverstrekkers in voor de concrete ondersteuning van diegenen die de palliatieve zorgverlening aanbieden. Hun taak is, naast overleg, coŲrdinatie en organisatie, in uitzonderlijke omstandigheden en in overleg met de huisarts ook zelf in te staan voor bepaalde aspecten van palliatieve zorg. In de praktijk zijn er Netwerken waar de thuiszorgequipe helemaal geÔntegreerd is binnen het Netwerk, en andere Netwerken waarbij de band met de thuiszorgequipe losser is.

  7. De Netwerken hebben ook als taak de dienstverlening te evalueren, de behoeften waarin eventueel nog moet voorzien worden te ramen, en de verschillende mogelijkheden om daaraan te voldoen te analyseren. 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw