Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNIEUWSBRIEF FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN VZW
vrijdag 30 juni 2006 - nr. 2

IN DEZE NIEUWSBRIEF

- FPZV pleit voor helderheid
  Medisch begeleid sterven: een begrippenkader
- De onzichtbare kracht
  Vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg
- 600 gelukkigen
  3de Vlaams Congres Palliatieve Zorg
- Bezige bijen
  Werkgroepen FPZV
- Met het oog op palliatieve zorg
  Onderzoek in Vlaanderen
- Achter de schermen
  Raad van Bestuur FPZV buigt zich over...
- Wist u dat...?
  Kort nieuws
- Waar naartoe?
  Te noteren data
- Redactieadres

FPZV pleit voor helderheid

Op 18 mei jl. stelden prof. dr. Bert Broeckaert en dr. Senne Mullie een tekst voor die een helder en neutraal begrippenkader schetst rond het medisch begeleid sterven. Een synthese.
De volledige tekst vindt u op onze website www.palliatief.be onder de rubriek Publicaties / Studies.
top
De onzichtbare kracht

Vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg: wie zijn ze, wat doen ze, wat motiveert hen en wat is hun plaats in de MBE?
Herman Baerten, Berlinde Clicteur, Philippe Helaers, Anne-Sophie Masureel en Trudie van Iersel trokken op onderzoek uit.
top
600 gelukkigen

600 deelnemers, 300 mensen op de wachtlijst van het Vlaams Congres Palliatieve Zorg op 30 maart in Gent. Dit jaarlijkse initiatief van de Stuurgroep Research van de FPZV beantwoordt overduidelijk aan een behoefte.

Prof. Dr. Johan Menten, voorzitter van de stuurgroep en het congres, schreef na afloop een samenvatting van de naar voor gebrachte standpunten.
top
Bezige bijen

In de schoot van de Federatie zijn een flink aantal werkgroepen actief. Een overzicht leek ons op zijn plaats:

top
Met het oog op palliatieve zorg

Onderzoek in Vlaanderen rond palliatieve zorg? Jazeker! De Stuurgroep Research nam het initiatief tot inventarisatie van recente rapporten. U wordt misschien verrast door het aantal en de onderzoeksdomeinen. De lijst is beschikbaar op www.palliatief.be rubriek Publicaties, en wordt in de toekomst aangevuld met alle nieuwe onderzoeken.
top
Achter de schermen

De Raad van Bestuur van de FPZV buigt zich elke maand over de dossiers die door het dagelijks bestuur worden voorbereid. Een greep uit de thema's die dit jaar al besproken werden of nog worden:

- convenant met de Vlaamse Gemeenschap en dan vooral de opdracht inzake (1) de registratie van netwerk- en patiŰntengegevens en (2) de afstemming van het opleidingsaanbod tussen FPZV en netwerken. Beide zaken vereisen immers nauw overleg tussen FPZV en netwerken.

- tweedaagse team building van dagelijks bestuur en netwerkco÷rdinatoren om de samenwerking tussen beide partijen te verstevigen.

- dossiers ingediend bij de bestedingscommissie van de VLK.

- het zorgregiodecreet: de FPZV heeft minister Vervotte om bijkomend overleg gevraagd.
top
Wist u dat...?

- de FPZV is op zoek naar een directeur. Reageren kan tot 20 juli.

- de FPZV ondertekende een convenant met minister Vervotte. De overeenkomst geldt voor drie jaar (2006-2008) en definieert enkele concrete doelstellingen rond registratie, vorming & opleiding en competentieprofielen voor verpleegkundigen.

- de VTO-brochure 2006-2007 is uit. Binnenkort steekt ze bij u in de bus of kijk op onze website.

- veertien netwerken voor palliatieve zorg ondertekenden op 15 juni jl. een engagementsverbintenis met de FPZV.

- zowel op het Riziv als op het kabinet Demotte werd een Cel PZ opgericht.

- elke MBE kan voortaan rekenen op een minimumbestaffing van 3 verpleegkundigen (VTE).

- de dagcentra zijn niet langer federale maar wel Vlaamse materie. Dit jaar worden vijf palliatieve dagcentra erkend, vanaf 2007 is uitbreiding bespreekbaar.
top
Waar naartoe?

FPZV
6 oktober 2006: ter gelegenheid van de 2e werelddag PZ organiseert de FPZV een symposium over PIJN- en SYMPTOOMCONTROLE BIJ NIET-ONCOLOGISCHE AANDOENINGEN. Meer informatie deze zomer op www.palliatief.be rubriek Agenda.

15 december 2006: studienamiddag van de overleggroep Psychologen over De coachende rol van de psycholoog in de pz. Meer details later op de website.

NETWERKEN PZ
19 oktober 2006: PHA organiseert i.s.m. de commissie RVT/ROB een themanamiddag over Ieder zijn recht, ieder zijn plicht. Straks zeg ik het juist. Implementatie van de patiŰntenrechtenwet in rust- en verzorgingstehuizen. Info en inschrijvingen: silvia.peeters@ua.ac.be of 03/820 25 31

20 oktober 2006: het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg viert zijn 10-jarig bestaan met een symposium over het betrekken van kinderen bij palliatieve zorg.
top
Redactieadres

Reageren kan op info@palliatief.be.
top

FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN - J. Vandervekenstraat 158 - 1780 WEMMEL - www.palliatief.be


 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw