Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNIEUWSBRIEF FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN VZW
25/03/2008 - nr. 5

IN DEZE NIEUWSBRIEF

- Federatie onderscheidt supportieve van palliatieve zorg

- Competenties van verpleegkundigen pz uitgeklaard

- En toen waren ze plots met ... zés


- Agenda
Federatie onderscheidt supportieve van palliatieve zorg

Op vraag van het kabinet van minister Vanackere formuleerde de Federatie eind 2007 een advies over het gebruik van de termen ‘supportieve’ en ‘palliatieve’ zorg.

Volgens de Federatie worden beide gekenmerkt door het aspect totaalzorg, met aandacht voor fysieke, psychische, sociale en spirituele/existentiële pijn. De Federatie stelt voor de term ‘supportief’ te gebruiken zolang die totale zorg vergezeld gaat van curatieve behandelingen. Van zodra die laatste geen optie meer zijn, is het woord ‘palliatief’ van toepassing, zonder dat dit iets zegt over de concrete levensverwachting. Het is niet de bedoeling het woord palliatief te bannen en opnieuw een taboe op de dood in te stellen.top
Competenties van verpleegkundigen pz uitgeklaard

Wat moet je als verpleegkundige kennen, kunnen en zijn om al dan niet als deskundige in palliatieve zorg te worden beschouwd? Beheerst u voornamelijk de basiscompetenties, zit u op het niveau ‘gevorderde’ of bent u ‘specialist’? Bekijk de resultaten van drie jaar onderzoek door de projectgroep Beroeps- en Opleidingsprofielen.

In de tweede fase van het onderzoek wordt nu uitgezocht welke competenties settingspecifiek zijn, waar en hoe ze best onderwezen worden, en welke indicatoren ontwikkeld kunnen worden om deze competenties toetsbaar te maken. Of hoe expertise, opgebouwd door mensen uit het werkveld, het onderwijs kan bevruchten en leiden tot een nog kwaliteitsvollere zorg voor de palliatieve patiënt. Wist u dat een vicieuze cirkel ook positief kon zijn…?top
En toen waren ze plots met ... zés

De Federatie heeft haar personeelskader op enkele maanden tijd verdubbeld. Naast Paul, Nieke en Anne-Marie, kunt u voortaan ook een beroep doen op:

Mieke Ballinckx, Stafmedewerker VTO;

Frie Hermans, Stafmedewerker Algemeen Beleid;

en Trudie van Iersel, Researchcoördinator.top
Agenda

Klik hier voor de agenda.top

FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN - J. Vandervekenstraat 158 - 1780 WEMMEL - www.palliatief.be


 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw