Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 17

Donderdag 6 mei 2010

NIEUW voor ARTSEN: Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg

De universiteiten van Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven starten vanaf volgend academiejaar met een postgraduaat palliatieve zorg voor artsen. De praktische organisatie wordt door de Federatie opgenomen. Toonaangevende experten uit heel Vlaanderen verzorgen deze voortgezette opleiding van drie driedaagse modules (60u). Dit programma betekent een grote kwalitatieve sprong voorwaarts naar een professionelere palliatieve zorg in Vlaanderen. Meer informatie ...

top

Vlaamse Liga tegen Kanker

De Vlaamse Liga tegen Kanker richt sinds academiejaar 2008-2009 een leerstoel in om de uitwisseling van wetenschappelijke bevindingen in het kankeronderzoek tussen de Vlaamse universiteiten te bevorderen. De leerstoel geeft een wetenschapper de mogelijkheid de resultaten van zijn innoverend onderzoek te presenteren voor collega-wetenschappers aan de verschillende Vlaamse universiteiten.

De nieuwe titularis is prof. dr. Luc Deliens, medisch socioloog (End-of-Life Care) aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij zal dit academiejaar, in het kader van die leerstoel, de resultaten van zijn onderzoek naar medische beslissingen bij het levenseinde toelichten aan de Vlaamse universiteiten. Programma

Om dit en ander nieuws van de VLK te volgen kunt u zich via deze link inschrijven op hun elektronische nieuwsbrief voor zorgverstrekkers.

top

AGENDA: Internationaal Academisch Expertseminarie in Leuven

Van 22 tot en met 24 november 2010 organiseert het Interdisciplinair Centrum Religiestudie en Interlevensbeschouwelijke Dialoog i.s.m. het Institutum Judaicum en de Faculteit Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen een seminarie over Joodse biomedische ethiek aan het levenseinde. Internationale experts ter zake komen aan het woord, en junior en senior onderzoekers worden uitgenodigd relevant academisch onderzoek voor te stellen.

Call for papers: http://theo.kuleuven.be/page/jewish_bioethics-cfp/

top

VOOR U GELEZEN: Vroegtijdige Zorgplanning in Vlaamse woon- en zorgcentra

Eind 2006 werd aan alle Vlaamse woon- en zorgcentra via een enquête gevraagd of zij een beleid voerden met betrekking tot vroegtijdige zorgplanning, met name waar het beslissingen over het levenseinde betreft. Lees meer...

top

VOOR U GELEZEN: Euthanasie in België

In het artikel 'Euthanasie in België' worden de karakteristieken van de gerapporteerde aangiften sinds de legalisering van euthanasie gegeven. Dit betreft o.a. aantallen, leeftijd, geslacht, diagnose, plaats van overlijden, belangrijkste symptomen.

Referentie: Legal Euthanasia in Belgium - characteristics of all reported euthanasia cases
Tinne Smets e.a. Medical Care 2010 48(2): 187-192

top

Op zoek naar een tijdschriftartikel ...

... of informatie over een specifiek onderwerp? Misschien kunnen wij u helpen. Stuur uw vraag naar research@palliatief.be.

top

VOOR U GELEZEN: Verder zonder jou

n januari jongstleden verscheen het boek 'Verder zonder jou' van de Nederlandse Daan Westerink. Dirk Dobbelaere, vrijwilliger Thuiszorg bij het Netwerk Zuid West-Vlaanderen, las het boek voor ons. Recensie

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw