Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.be



Nieuwsflash 18

Maandag 21 juni 2010

Nieuwe horizonten ...

In juni 2008 besliste de Federatie een Researchcoördinator aan te werven voor haar verdere uitbouw tot kennis- en expertisecentrum palliatieve zorg. De opdracht van deze functie was tweeledig. Enerzijds zorgverstrekkers op de hoogte brengen van onderzoeksresultaten in palliatieve zorg ('top down' stroom) en anderzijds voorzetten en vragen vanuit de basis oppikken en doorgeleiden naar de diverse onderzoeksgroepen op universiteiten en hogescholen ('bottom up').

Mevr. Trudie van Iersel, PhD. en verpleegkundige, vulde deze functie als eerste in. Belangrijke criteria bij haar aanwerving waren haar wetenschappelijke achtergrond (dr. in de maritieme biologie), haar tien jaar ervaring als coördinator van het netwerk Noord West-Vlaanderen en jarenlange medewerking aan de Stuurgroep Research van de Federatie (nu 'Research & Praktijk', voorz. prof. dr. J. Menten). In haar nieuwe functie zette Trudie meteen een aantal bakens uit zoals het verspreiden van researchinfo via deze maandelijkse Nieuwsflash en het opnemen van een faciliterende of coördinerende rol in een aantal projecten. Een voorbeeld daarvan is het 'Zorgpad Palliatieve Zorg vertrekkende vanuit de Eerstelijn' (samenwerking met Universiteit Antwerpen). Zij legde daarnaast ook de basis voor een nieuw samenwerkingsinitiatief tussen vier Vlaamse universiteiten met het oog op meer en beter onderzoek naar palliatieve zorg.

Dit laatste deel van Trudies carrière is naar haar eigen zeggen voorbijgevlogen. Zoals afgesproken vertrok zij eind mei met pensioen. Tijd voor nieuwe horizonten en andere bezigheden. Het bestuur van de Federatie en haar collega's willen haar via deze weg nogmaals van harte danken voor haar deskundigheid en warme collegialiteit.  Het ga je goed, Trudie!

        

Omdat de researchfunctie haar meerwaarde ondertussen meer dan bewezen heeft, werd beslist deze tijdelijke en deeltijdse functie voor twee jaar te verlengen - met dank aan onze sponsors. De opvolging van Trudie wordt vanaf 1 juli e.k. verzekerd door mevr. Let Dillen. Let promoveerde in 2007 tot doctor in de klinische psychologie aan de Universiteit Gent met een onderzoek naar kinderen en rouw. Naar aanleiding van dat onderzoek was zij in oktober 2008 gastspreker op het symposium van de Federatie. Zoals Trudie zal ook Let halftijds bij de Federatie werken. Daarnaast blijft ze als wetenschappelijk medewerker halftijds verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Gent (Zorgprogramma Oncologie - De impact van kanker bij de ouder op het welzijn van de kinderen).  Vanaf 1 juli kunt haar bereiken op het nummer 02/456 82 05 of via mail op research@palliatief.be
Van harte welkom, Let!

top

Kom op tegen Kanker opnieuw belangrijke partner voor palliatieve zorg in Vlaanderen

Kom op tegen Kanker, de campagne van de Vlaamse Liga tegen Kanker, heeft opnieuw haar steun toegezegd aan diverse palliatieve zorgprojecten in Vlaanderen. Onze welgemeende dank aan de VLK en iedereen die meewerkt aan de acties van KOTK! Lees meer...

top

Overeenkomst over verdeling bijkomende MBE-middelen

In Nieuwsflash nr. 11 (1 december 2009, zie ook de rubriek Publicaties/Nieuwsflash & Tijdschrift op www.palliatief.be) kondigden wij aan dat het budget van de MBE's vanaf 2010 met 830.000 euro wordt opgetrokken. Lees meer...

top

Onderzoek levenseindezorg voor rusthuisbewoners met dementie

De onderzoeksgroep 'Zorg rond het Levenseinde' (VUB) is bezig met een onderzoek naar de zorg aan het levenseinde voor rusthuisbewoners met dementie in de Vlaamse rust- en verzorgingstehuizen. Van april tot en met september 2010 worden meer dan 100 toevallig gekozen rust- en verzorgingstehuizen aangeschreven met de vraag tot participatie. Lees meer...

top

Vroegtijdige Zorgplannen en andere topics

Alle artikels in het meinummer van het Journal of Palliative Medicine zijn gratis toegankelijk (http://www.liebertonline.com/toc/jpm/13/5). U vindt er onder andere wetenschappelijke artikelen met betrekking tot vroegtijdige zorgplanning en DNR-codes, maar ook over thema's zoals (klik op titel):
- gemiste opportuniteiten in medische opleidingen;
- richtlijnen voor het stopzetten van levensnoodzakelijke therapiën;
- nieuwe opioïden;
het effect van het PST op het ontslag van patiënten;
- het nut van een wilsverklaring;
- religieuze en spirituele thema's bij patiënten;
- angst verminderen door geleide visualisaties.

top

AGENDA: Call for Abstracts voor Vlaams Congres PZ

Werkt uw team (mee) aan een vernieuwend project binnen palliatieve zorg? Heeft het thema betrekking op 'kwaliteit van zorg'? Misschien vormt het 7eVlaams Congres Palliatieve Zorg van 5 oktober 2010 dan wel de geschikte gelegenheid om een abstract voor te stellen. Klik hier voor meer details.

top

AGENDA: Vooraankondigingen studiedagen

Naast het Vlaams Congres plant de Federatie nog meer studiedagen in het najaar. Noteer alvast de data! Meer informatie vindt u later op het jaar op onze website en in deze Nieuwsflash.

25 november '10: 'Balans in evenwicht. Aandacht voor familieleden in een palliatieve situatie.' Een symposium georganiseerd door de Werkgroep Sociaal Werk van de Federatie - met voorstelling van nieuwe brochure.
26 november '10: 7e Onderzoeksforum Palliatieve Zorg Nederland-Vlaanderen. Dit jaar in Antwerpen.
27 november '10: 3e Artsenforum, eveneens in Antwerpen, met als thema 'Kwaliteit'
27 november '10: Studiedag over het Competentieprofiel voor verpleegkundigen in palliatieve zorg
10 december '10: Studiedag van de Werkgroep Palliatieve Support Teams (PST) n.a.v. het nieuwe boek van dr. Marc Desmet: 'Liefde voor het werk in tijden van management. Open brief aan de ziekenhuisdirectie.'

top

Brochurenieuws

Van de brochure 'Ook de laatste reis wil je samen bespreken...' (december 2009) was de eerste druk op nauwelijks een half jaar tijd de deur uit. Een tweede herdruk is sinds kort beschikbaar via de netwerken palliatieve zorg. Downloaden kan ook via de website www.delaatstereis.be.

Van de rouwbrochure 'Iemand is niet meer...' (december 2005) verschijnt begin juli een lichtjes herziene druk. Ook deze brochure is verkrijgbaar bij de netwerken.

Onze VTO-brochure (Vorming, Training & Opleiding) is in haar laatste fase van voorbereiding. Vanaf begin juli kunt u ze inkijken op onze website en u vindt ze als bijlage in onze volgende Nieuwsflash.

top



 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw