Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 19

Vrijdag 1 oktober 2010

HARDNEKKIGE MYTHES OPNIEUW ONTKRACHT

VOOR U GELEZEN: Patiënten leven langer bij het vroeg opstarten van palliatieve zorg

Onderzoek in het Massachusetts General Hospital in Boston toont aan dat het vroeg aanbieden van palliatieve zorg samen met de standaard oncologische behandeling zorgt voor een significante verbetering in kwaliteit van leven en stemming (minder depressieve klachten) bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom. Opmerkelijk was tevens dat - ondanks het feit dat deze patiënten beduidend minder agressieve behandelingen ondergingen op het einde van hun leven - zij 2,5 maanden langer leefden dan patiënten die geen vroege palliatieve zorg ontvingen. Meer informatie:
- Temel, J.S., Greer, J.A., Muzikansky, A. et al. (2010). Early Palliative Care for Patients with Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. The New England Journal of Medicine, 363(8), 733-742.
- Een korte toelichting wordt door de onderzoekers gegeven op You Tube: Early Palliative Care: Improving Quality of Life. Link
- Nederlandstalige samenvatting door Let Dillen PhD, researchcoôrdinator.

top

VOOR U GELEZEN: Welke invloed hebben sterke opioïden op de lengte van het leven?

Hoewel opioïden traditioneel gebruikt worden om pijn, dyspnoea, en andere symptomen eigen aan het levenseinde te behandelen, blijft het gebruik controversieel. Een retrospectieve cohortstudie van 223 terminale kankerpatiënten die behandeld werden door een thuiszorgteam georganiseerd vanuit het ziekenhuis en die thuis stierven, toont aan dat het gebruik van opioïden de overleving niet verkort. De mediaan overleving was in tegendeel zelfs hoger bij patiënten die een hoge of dubbele dosis kregen. De studie suggereert met andere woorden dat het gebruik van opioïden veilig is binnen de ziekenhuisgeorganiseerde thuiszorg bij terminale kankerpatiënten. Meer informatie:
- Bengoechea, I., Guttiérrez, S.G., Vrotsou, K. et al. (2010). Opioid Use at the End of Life and Survival in a Hospital at Home Unit. Journal of Palliative Medicine, 13(9), 1-5.
- Nederlandstalige samenvatting door Let Dillen PhD, researchcoôrdinator.

top

Vooraankondiging onderzoeksforum Nederland - Vlaanderen

Met de sterke groei van palliatieve zorg tijdens de laatste twee decennia heeft ook het begrip kwaliteit zijn intrede gedaan. Zowel nationaal als internationaal zijn verscheidene initiatieven genomen voor het ontwikkelen van kwaliteitssystemen en -instrumenten. Het 7de Onderzoeksforum Nederland – Vlaanderen focust op de recente ontwikkelingen, de bruikbaarheid en de geldigheid van deze systemen en instrumenten.

Zoals u kan lezen in de vooraankondiging komen twee gerenommeerde onderzoekers, prof. dr. Kris Vissers (Nijmegen) en prof. dr. Scott A. Murray (Edinburgh), de onderzoeksontwikkelingen rond kwaliteit in palliatieve zorg vanuit een indernationaal kader toelichten. Nadien presenteren onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen hun meest recente onderzoeksresultaten op het gebied van kwaliteit in de palliatieve zorg tijdens diverse workshops.

Meer concrete informatie vindt u op de website van het onderzoeksforum: http://www.onderzoeksforumpalliatievezorg.eu.

top

Grasduinen in presentaties van het EAPC-congres Glasgow

Dit jaar vond van 10 t.e.m. 12 juni het 6de Onderzoekscongres van de European Association of Palliative Care (EAPC) plaats in Glasgow. Een groot deel van de presentaties van het congres zijn te bekijken op de nieuwe website van de EAPC.

top

Vooraankondiging congres "Eind goed, al goed? De wetgeving en praktijk rondom het levenseinde geëvalueerd"

Op donderdag 2 december 2010 vindt het eindcongres van het interuniversitair Monitoring Quality of End-of-Life Care (MELC) project plaats op de Campus Jette van de VUB. Tijdens dit congres worden de belangrijkste resultaten van het project voorgesteld. Meer info...

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw