Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 20

Dinsdag 7 december 2010

Nieuwe richtlijnen palliatieve zorg beschikbaar

In oktober 2010 lanceerde de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen de website www.pallialine.be. Deze website biedt richtlijnen aan inzake belangrijke aspecten van de zorg voor palliatieve patiënten. De richtlijnen zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke kennis gekoppeld aan ruime praktijkervaring van zorgverstrekkers in Vlaanderen. Ze worden bovendien continu geactualiseerd. Momenteel kunnen vier richtlijnen (nl. nausea en braken, dyspnoe, hoesten en koorts) geraadpleegd worden. Op de website is er een mogelijkheid om u in te schrijven om op de hoogte gehouden te worden van de nieuwe richtlijnen. Ge├»nteresseerden om mee te werken aan de richtlijnen mogen bovendien een mail sturen naar riadevos@telenet.be.

top

Nieuwe brochure 'Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra'

Om woonzorgcentra te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van palliatieve zorg in hun voorziening ontwikkelde de werkgroep ROB-RVT in de schoot van de Federatie een overzichtelijke brochure. U krijgt handvatten aangereikt rond o.a. het opstarten van kwaliteitsvolle palliatieve zorg voor een bewoner, de dagdagelijkse palliatieve zorgplanning voor de bewoner, zorg voor naasten en medewerkers en tot slot de zorg na het overlijden van de bewoner. De brochure is verkrijgbaar bij het netwerk palliatieve zorg van uw regio en kost 2,00 euro. U kunt ze ook hier gratis downloaden, of op www.palliatief.be, rubriek Publicaties > Brochures.

top

Nieuwe brochure 'Balans in evenwicht' van de werkgroep Sociaal Werk

Op 25 november jl. stelde de werkgroep Sociaal Werk in Gent haar brochure 'Balans in evenwicht' voor. De Nederlandse schrijfster en therapeute Else-Marie van den Eerenbeemt illustreerde met beklijvende voorbeelden hoe belangrijk familie en verbondenheid zijn op het ogenblik van het (nakend) afscheid van een familielid. De brochure is gratis verkrijgbaar bij de netwerken palliatieve zorg. Gratis downloaden kan hier of op www.palliatief.be, Publicaties > Brochures.
Foto's van het symposium staan vanaf 15 december onder de rubriek Agenda - Terugblik.

Balans in evenwicht

top

VOOR U GELEZEN: Vroegtijdige zorgplanning verbetert zorg aan levenseinde en vermindert stress, angst en depressie in overlevende naasten

Australische onderzoekers hebben in een gerandomiseerd gecontroleerde studie bij 309 hoogbejaarde gehospitaliseerde patiënten (+ 80 jaar) aangetoond dat het doorlopen van een proces van vroegtijdig bespreken en plannen van toekomstige zorg belangrijke positieve gevolgen heeft. Vroegtijdige zorgplanning resulteerde in het onderzoek in een verbetering van zorg aan het levenseinde, in een grotere tevredenheid van patiënt en naasten, en na overlijden van de patiënt in minder stress, angst en depressie bij de nabestaanden.

Meer informatie:
- Detering, K.M., Hancock, A.D., Reade, M.C., & Silvester, W. (2010). The impact of advance care planning on end of life care in elderly patients: randomised controlled trial. BMJ, 340, c1345.
- Nederlandstalige samenvatting van het onderzoek
- Brochures van de Federatie rond vroegtijdige zorgplanning: www.delaatstereis.be
- Gerelateerd: recente publicatie rond vroegtijdige zorgplanning in Brugse WZC. Raes, A., Bogaert, H., Werkgroep VZP Brugge & De Lepeleire, J. (2010). Vroegtijdige zorgplanning in Woon- en Zorgcentra: Ontwikkeling van het Brugse model. Huisarts Nu, 39(7), 275-280.

top

VOOR U GELEZEN: De behandeling van huidirritatie door Buprenorphine TTS

Huidirritatie is een gekend neveneffect bij het gebruik van Transdermale Therapeutische Systemen (TTS) bij pijntherapie. Bij Buprenorphine TTS verschijnt deze huidirritatie na een variabele latentiefase in 17% van de behandelde patiënten. Echter, van zodra deze huidirritatie, die kan variëren van licht (jeuk, roodheid) tot ernstig (blaarvorming), begonnen is, is deze niet meer te stoppen door rotatie van applicatieplaats. Dr. Johan Van Den Eynde illustreert in bijgaand artikel, verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, hoe fluticasone poederspray de huidirritatie succesvol kan behandelen zodat pijntherapie aan de hand van TTS niet dient stopgezet te worden.

top

OPROEP: Spirituele competenties bij palliatief verpleegkundigen

Bent u als verpleegkundige werkzaam in een dagcentrum voor palliatieve zorg, een palliatieve eenheid, een palliatieve thuiszorgequipe of een palliatief support team en heeft u rechtstreeks contact met palliatieve patiënten? Dan nodigt de Federatie u uit om deel te nemen aan een onderzoek rond hoe verpleegkundigen denken over competenties op het vlak van palliatieve zorg. Het onderzoek loopt aan de Universiteit Antwerpen, en wordt uitgevoerd door Ines Boeckx.

Meer informatie
- Een inleidende brief van het onderzoeksteam
- De link naar de online-bevraging is http://tewenq.ua.ac.be/surveys/survey.php?srv=SpiritueleZorg&rs=user1&pw=PYDIrcds.

top

NIEUW BOEK: 'Pijn en ouderen'

Onder redactie van prof. Bart Morlion werd op de boekenbeurs het boek 'Pijn en ouderen. Een praktische gids' voorgesteld. Het werd uitgegeven door Lannoo Campus en gesponsord door Gr├╝nenthal. Het bevat onder meer bijdragen van artsen in palliatieve zorg, met name prof. Nele Van Den Noortgate, dr. Anne Beyen, prof. Bart Van den Eynden en prof. Johan Menten. Klik hier voor de inhoudsopgave.

top

NIEUW BOEK: 'Assessing Organisations to Improve Palliative Care in Europe'

Dit boek vormt de neerslag van het Europall-project. Binnen dit EU gefinancierd project ondernamen partners van organisaties in 7 Europese landen (België, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en Spanje) een driejarige internationale studie om te beschrijven wat 'good practice' inhoudt in palliatieve zorg en om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen. Lees meer...
De in het artikel vermelde links vindt u hier:Voorwoord1, Voorwoord2, Inhoudstafel1, Inhoudstafel2.

top

AGENDA: Congres 'Sedatie en Ethiek', 11-12 maart 2011, Gent

Universiteit Gent en het Bioethisch Instituut Gent organiseren onder auspiciën van het EAPC een tweedaags congres met als titel 'Continuous Sedation at the End of Life: Ethical Perspectives'. Programma en meer info: www.cs.ugent.be.

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw