Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 21

Maandag 31 januari 2011

ACTUEEL

Palliatieve sedatie in nieuwe richtlijn gegoten

Sinds kort kan op onze website www.pallialine.be een richtlijn met betrekking tot palliatieve sedatie geraadpleegd worden. Ze biedt een antwoord op vragen als: waarin onderscheidt sedatie zich precies van andere beslissingen aan het levenseinde? Wat betekent het dat sedatie proportioneel moet zijn? Hoe 'terminaal' dient een palliatieve patiënt te zijn voor sedatie? Dient de patiënt in alle omstandigheden zijn toestemming te verlenen? ... Op 14 januari jl. verscheen in de Artsenkrant een artikel over deze nieuwe richtlijn.

top

AANKONDIGINGEN

8ste Vlaams Congres Palliatieve Zorg

De datum is geprikt! Op 29/09/2011 vindt de nieuwe editie van het Vlaams Congres Palliatieve Zorg plaats in Gent. Op geregelde tijdstippen zal u via de Nieuwsflash en de website verder geïnformeerd worden over thema, sprekers, en praktische aspecten. Presentaties van de vorige editie (2010) kunnen geraadpleegd worden op onze website (www.palliatief.be) onder de rubriek Agenda - Terugblik.


12th Congress of the European Association for Palliative Care

Van 18 tot 21 mei 2011 vindt het 12de congres van de Europese Associatie voor Palliatieve Zorg (EAPC) plaats in Lissabon. Het voorlopige programma kan geraadpleegd worden op www.eapc-2011.org. Thema's die aan bod zullen komen zijn onder andere: (1) definities en standaarden, (2) nieuwe vooruitgang in symptoom- en pijncontrole, (3) zorg voor patiënten en mantelzorgers, (4) ethische aspecten van palliatieve zorg, (5) palliatieve zorg en ouderen, (6) palliatieve zorg en adolescenten, en (7) dementie. Indien dit u warm maakt om naar het congres te gaan, schrijf u dan in voor 14/02: dan hebt u recht op de 'early bird registration fee', een verlaagd inschrijvingstarief. Is uw organisatie lid van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (Engelse afkorting = FPCF), dan mag u zich registreren als 'Member of Associations Collective Member' en betaalt u eveneens minder inschrijvingsgeld.

top

VOOR U GELEZEN

Palliatieve sedatie is geen langzame euthanasie!

Palliatieve sedatie blijft een controversieel en vaak bediscussieerd thema. Om beter zicht te krijgen op welke patiënten nu net sedatie krijgen toegediend omwille van refractaire symptomen werden patiënten in acht Vlaamse palliatieve eenheden gevolgd vanaf hun opname. Deze studie toont aan dat palliatieve sedatie enkel wordt toegepast in uitzonderlijke gevallen (slechts bij 7,5% van de patiënten op de palliatieve eenheden) waar refractair lijden evident is en bij patiënten waarvan het levenseinde nabij is. Voor de meeste patiënten startte palliatieve sedatie met een milde of intermittente sedatie en evolueerde deze over tijd naar een diepe en/of continue sedatie. Lees meer ...

Bijlagen (vermeld in volledig artikel):
(1) Palliative Sedation, Not Slow Euthanasia
(2) Palliatieve sedatie is geen langzame euthanasie
(3) Richtlijn Palliatieve Sedatie
(4) Framework for Palliative Sedation
(4bis) Programma Gent (11 en 12 maart 2011).


Aandacht voor de mantelzorgers in palliatieve zorg: recente 'White paper' van EAPC!

De zorg voor een familielid tijdens de palliatieve fase omvat vaak complexe taken, gaande van meer fysieke en medische taken, over financiële administratie, het vertegenwoordigen van de patiënt, en besluitvorming, naar emotionele steun en co√∂rdinatie van de zorg. Bovendien worden mantelzorgers van palliatieve patiënten niet enkel geconfronteerd met de eisen van het zorg geven maar ook met rouw om het nakend overlijden van hun familielid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mantelzorg negatieve gevolgen kan hebben op de gezondheid van de mantelzorger (zoals vb. vermoeidheid, slaapproblemen, depressie, angst, en burnout). Om weer aandacht te vragen voor de mantelzorger in palliatieve zorg stelde de "The Taskforce on Family Carers" van het EAPC een overzichtsartikel met aanbevelingen (een "White paper") op. Wie meer wil lezen kan de originele artikels (bijlagen 5 en 6) of de Nederlandstalige samenvatting raadplegen (bijlage 7). Lees meer ...

(5) A systematic review of psychosocial interventions for family carers of palliative care patients
(6) White Paper on improving support for family carers in palliative care: part 1
(7) Aandacht voor de mantelzorgers tijdens palliatieve zorg


Betrokkenheid van een dienst palliatieve zorg voorspelt in belangrijke mate de plaats van overlijden in België

Plaats van overlijden wordt beschouwd als een indicator van kwaliteit van zorg aan het levenseinde; mensen in de mogelijkheid stellen om te sterven waar ze verkiezen is dan ook een belangrijk streefdoel van palliatieve zorg. In een recente retrospectieve studie op basis van gegevens van alle niet-plotse of verwachten overlijdens in België tussen 2005 en 2006 (N = 1690) gingen Dirk Houttekier en collega's na of de inzet van palliatieve diensten mee kan bepalen waar iemand overlijdt. Lees meer ... Bijlagen (vermeld in volledig artikel):

(8) Involvement of Palliative Care Services Strongly Predicts Place of Death in Belgium
(9) Betrokkenheid van een dienst palliatieve zorg voorspelt in belangrijke mate de plaats van overlijden in België

top

OPROEP

Spirituele competenties bij palliatief verpleegkundigen

Bent u als verpleegkundige werkzaam in een dagcentrum voor palliatieve zorg, een palliatieve eenheid, een palliatieve thuiszorgequipe of een palliatief support team en heeft u rechtstreeks contact met palliatieve patiënten? Dan nodigt de Federatie u uit om deel te nemen aan een onderzoek rond hoe verpleegkundigen denken over competenties op het vlak van palliatieve zorg. Het onderzoek loopt aan de Universiteit Antwerpen, en wordt uitgevoerd door Ines Boeckx.

Meer informatie

- Een inleidende brief van het onderzoeksteam - De link naar de online-bevraging is http://tewenq.ua.ac.be/surveys/survey.php?srv=SpiritueleZorg&rs=user1&pw=PYDIrcds.

top

NIEUW BOEK EN FILM ROND ROUW EN VERLIES BIJ KINDEREN

Een boekje over troost van Spits door Veronique Puts in opdracht van DELA

Op vraag van uitvaartonderneming Dela schreef Veronique Puts (bekroond jeugdboekillustratrice) een boekje om het overlijden van een dierbare uit te leggen aan kinderen. Het werd een gevoelig boekje over een muisje dat zich na een sterfgeval een beetje alleen voelt en met een hoop vragen achterblijft. Een mooie aanleiding voor een gesprek over gevoelens. Een boekje over troost van Spits wordt niet alleen door Dela verspreid, maar is ook verkrijgbaar in de gewone boekhandel. Er bestaat ook een Franstalige versie (Un livre sur le deuil de Toupie).


Een kortfilm waarin verlies een van de verhaallijnen is: 'Van de kat geen kwaad'

De film speelt zich af in een tijdloos Parijs waar ansichtkaartenromantiek, jazzy improvisatie en een expressieve tekenstijl naadloos samenvloeien. Het ogenschijnlijk uit de losse pols getekende beeldverhaal draait om het kleine meisje Zoë, dat na de traumatiserende dood van haar vader niet meer wil praten. Het is frappant hoe deze verre van realistisch getekende animatie toch reële emoties weet op te roepen. De halsbrekende ontknoping op de Notre Dame is echt spannend, en de momenten waarop de verdrietige Zoë zich tegen haar kat aanvlijt zijn oprecht vertederend. Van de kat geen kwaad is een charmante tekenfilm, waar ouders net zoveel plezier aan kunnen beleven als hun kinderen. (bron: Het Parool, 15/12/2010)

top

DE FEDERATIE IN DE MEDIA

14/01: Artsenkrant - 'Richtlijn palliatieve sedatie wil informeren en houvast bieden'
20/01: Terzake (Canvas) - interview van Kathleen Cools met Paul Vanden Berghe, directeur van de Federatie
24/01: De Standaard - 'Ethische commissies liggen onder vuur'
24/01: Kerknet - 'Palliatieve deskundigheid groeit in Vlaanderen'

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw