Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 23

Dinsdag 5 april 2011

(VOOR)AANKONDIGINGEN
Gewijzigde datum 8ste Vlaams Congres Palliatieve Zorg!

Door praktische omstandigheden en geheel buiten onze wil is de datum voor de eerstvolgende editie van het Vlaams congres palliatieve zorg gewijzigd. In plaats van 29 september zal de 8ste editie plaatsvinden op dinsdag 15 november 2011. U kan het nieuws rond het congres volgen via de website van de Federatie of via de nieuwsflash.

top

Symposium rond palliatieve zorg georganiseerd door de Waalse Federatie Palliatieve Zorg

Op 6 en 7 oktober 2011 vindt in Wépion (Namen) het 3de symposium van de Waalse Federatie Palliatieve Zorg plaats met als titel 'Palliatieve zorg voor iedereen: welke uitdagingen voor morgen?'. Meer informatie is te vinden en op te vragen via www.soinspalliatifs.be.

top

Intensieve driedaagse cursus rond verpleegkundige ethiek

Van 7 t/m 9 december 2011 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de Faculteit Geneeskunde aan de KULeuven een intensieve cursus over de fundamentele benaderingen, hedendaagse en educatieve aspecten in het veld van verpleegkundige ethiek. Het doel van deze interdisciplinaire cursus is het bevorderen van uitwisselingen op het vlak van verpleegkundige ethiek, waaronder ook verpleegkundige ethische perspectieven met betrekking tot zorg aan het levenseinde. Voor meer informatie rond het programma, sprekers en praktische modaliteiten zie folder en volledig programma.

top

PROJECT- EN PUBLICATIEOPROEPEN
Call for papers rond verpleegkundige ethiek rond levenseindezorg

Hebt u een interessant onderzoek, theoretisch denkstuk of visie over verpleegkundige ethische perspectieven rond levenseindezorg? Tot en met 30 augustus 2011 kan u dit in artikelvorm ter publicatie indienen bij het tijdschrift Nursing Ethics. Het tijdschrift wijdt immers een speciale editie aan het thema 'Nursing Ethics at End-of-Life', om zo bij te dragen tot de ontwikkeling van verpleegkundige ethische perspectieven op levenseindezorg. Voor meer informatie rond thema's en submissieproces klik hier.

top

Oproep tot studievoorstellen vanuit het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE)

Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma voor 2012 voor. Tot en met vrijdag 29 april 2011 (tot 16u00) kan iedereen met interesse in de gezondheidszorg onderwerpen voor 2012 voorstellen via het invulformulier op de KCE website. Geïnteresseerden kunnen ook altijd contact opnemen met de Federatie (Let Dillen, PhD, of Paul Vanden Berghe, PhD) om rond een bepaald onderwerp samen te werken met andere spelers in Vlaanderen.

top

FEDERATIE TIMMERT MEE VERDER AAN EUROPEES EN VLAAMS BELEID PALLIATIEVE ZORG
Afsluitende conferentie Europees Onderzoeksproject rond Palliatieve Zorg (PRISMA)

Op 24 maart 2011 vond het eindcongres plaats waarop de onderzoeksresultaten van het Europese PRISMA project werden voorgesteld aan Europese beleidsmakers. Graag geven we u inzicht in de resultaten, beleidspunten, en toekomstige onderzoeksprioriteiten die naar voren komen op basis van dit project naar (1) palliatieve zorg en cultuur, (2) palliatieve zorg: publieke prioriteiten en voorkeuren, (3) klinische onderzoeksprioriteiten, (4) meetinstrumenten, waaronder de Palliative Care Outcome Scale en de Support Team Assessment Schedule, (5) symptoommeting, en (6) woon- en zorgcentra en metingen. Voor meer informatie klik hier of ga naar www.prismafp7.eu.

top

Hoorzitting over palliatieve zorg in Vlaams Parlement

Op dinsdag 22 maart jl. organiseerde de Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams parlement een hoorzitting over palliatieve zorg. De visie van de Federatie werd toegelicht door Paul Vanden Berghe. Het standpunt van de netwerken en thuiszorgequipes werd vertolkt door Veronique Hoste, netwerkcoördinator van De Mantel (Midden West-Vlaanderen). Verder kwamen nog dr. Wim Distelmans (LEIF), dr. Marc Desmet en dr. Marc Cosyns aan bod, en prof. Manu Keirse rondde af als voorzitter van de Federale Evaluatiecel. Van zodra het verslag van de commissie beschikbaar is, sturen we het mee met een volgende Nieuwsflash.

top

VOOR U GELEZEN
Palliatieve patiënten in ziekenhuizen in België: een groep met grote complexiteit en verscheidenheid aan noden

Op het einde van het leven speelt zorg in een ziekenhuis een belangrijke rol. Toch is er weinig geweten over hoeveel patiënten in een ziekenhuis palliatief zijn, of wat de kenmerken van palliatieve patiënten in een ziekenhuis zijn. Om daarop zicht te krijgen werd een observationele studie opgezet tijdens een dag in 14 Belgische ziekenhuizen. De resultaten bevestigen dat ziekenhuizen een grote rol spelen op het einde van het leven, met 1 op 10 patiënten die geïdentificeerd worden als palliatief. De gegevens tonen ook de complexiteit van de populatie van palliatieve patiënten aan en de verscheidenheid in zorg die ze nodig kunnen hebben. Klik hier voor een korte Nederlandstalige samenvatting.
Referenties en meer informatie
- Desmedt, M.S., de la Kethulle, Y.L., Deveugele, M.I., Keirse, E.A., Paulus, D.J., Menten, J.J., Simoens, S.R., Vanden Berghe, P.J., & Beguin, C.M. (2011). Palliative inpatients in general hospitals: a one day observational study in Belgium. BMC Palliative Care, 10(2), 1-8.
- Lees meer ...

top

Twintig principes van symptoomcontrole bij vergevorderde kanker

Patiënten met vergevorderde kanker vormen een belangrijke therapeutische uitdaging. Op welke manier symptoomcontrole benaderd wordt in elke individuele patiënt zal afhangen van diens performantiestatus, prognose, balans voor- en nadelen van een specifieke procedure of behandeling, en de meest belangrijke doelen van de zorg. Cruciaal in het kader van symptoomcontrole is betrokkenheid van patiënt, familie en team, duidelijke documentatie van het behandelplan en geregelde herevaluaties. Het artikel beschrijft 20 principes van symtoommanagement die als leidraad kunnen dienen om een systematische benadering van symtoomcontrole te verkrijgen in een complexe klinische omgeving. Klik hier voor de 20 principes.
Referenties
- Alvarez, A., & Walsh, D. (in press). Symptom Control in Advanced Cancer: Twenty Principles. American Journal of Hospice & Palliative Medicine. [Indien u geen toegang heeft tot het artikel zelf, kan dit op de Federatie geraadpleegd worden.]

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING
Tweedaagse introductie in intervisietechnieken voor intervisoren in palliatieve zorg

Wie graag meer wil vernemen over de methodiek van intervisie of zijn/haar vaardigheden wil opfrissen kan deze zomer terecht op onze introductietweedaagsen op 17 en 18 augustus 2011 in Holsbeek, of op 24 en 25 augustus 2011 in Merksem. Meer info...

top

GETUIGENISSEN OVER PALLIATIEVE ZORG ALTIJD WELKOM VOOR DE MEDIA!

Steeds meer media vinden de weg naar de Federatie als het levenseinde op een of andere manier in het nieuws komt. Vaak moet dan snel gezocht worden naar patiënten en/of familieleden die over hun ervaringen willen getuigen. Momenteel hebben we een vraag lopen van 'Man bijt hond', rubriek Minicam, en een andere van een grote krant in Vlaanderen. Kent u iemand die, als patiënt of familie/naaste (jongere voor Minicam), bereid is mee te werken, contacteer de directeur van de Federatie, Paul Vanden Berghe op 02 456 82 00.

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw