Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 24

Vrijdag 6 mei 2011

Nieuwe stafmedewerker Vorming, Training en Opleiding op de Federatie!

Mieke Ballinckx besliste na ruim drie jaar om haar loopbaan een nieuwe wending te geven en zich toe te leggen op haar passie: lichaamswerk. Haar opvolgster is Greet Fran├žois, die op 2 mei jl. in dienst trad van de Federatie. Greet (doctor in de landbouwwetenschappen) brengt een rijke ervaring in de vormingswereld en de organisatiepsychologie met zich mee, wat meteen een frisse en tegelijk professionele kijk op het VTO-gebeuren in palliatieve zorg garandeert. U kunt Greet bereiken via e-mail op greet.francois@palliatief.be of op het nummer 02 456 82 05.

We wensen Mieke en Greet heel veel succes!

top

AANKONDIGINGEN
Symposium 'Vroeger nadenken ... over later'

Op 23 mei 2011 organiseert de Koning Boudewijnstichting een gratis symposium over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning (VZP) in België met bijzondere aandacht voor dementie. De resultaten van een project rond wat er leeft rond VZP zullen worden voorgesteld, en mogelijke toekomstige acties zullen worden verkend. Sprekers zijn o.a. Magda Aelvoet, Manu Keirse en Luc Deliens. Inschrijven kan via www.kbs-frb.be.

top

Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg wordt Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg

'Het Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg is tien jaargangen oud. Tijd voor verandering derhalve. Een nieuw formaat en een nieuwe naam.' (NVTPZ, 2010,11 (1), p.5). Het Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg wenst zorgverleners te informeren over recente ontwikkelingen in het palliatieve domein, met een specifieke focus op het Nederlands en Vlaams landschap. Om deze focus meer kracht bij te zetten werd recent de naamgeving van het tijdschrift veranderd naar Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg. Klik hier voor een weergave van de inhoud van het recentste nummer. Dit en vroegere nummers kunt u inkijken op de Federatie. Abonneren kan via de website van Boom Lemma Uitgevers.

top

VOOR U GELEZEN
Postgraduaatopleidingen in Palliatieve Zorg voor huisartsen in België doorgelicht

Huisartsen zijn in grote mate afhankelijk van postgraduaatopleidingen om hun medische competenties up to date te houden. Dit geldt nog sterker voor competenties binnen het domein van palliatieve zorg. Deze studie licht het aanbod van postgraduaatopleidingen voor huisartsen m.b.t. palliatieve zorg in België in 2007 kritisch door: hoeveel zijn er, wat wordt er inhoudelijk aangeboden, welke didactische methoden worden er gebruikt, werden ze geëvalueerd en voldeden ze aan de leernoden van huisartsen. Op basis van bevindingen wordt er een lans gebroken voor een ruimer aanbod op het vlak van thema's en didactische methoden, meer behoeftenonderzoek en meer overheidssteun. Gedetailleerde informatie vindt u in het origineel Engelstalig artikel (zie referentie onder) of in de Nederlandstalige samenvatting.
Referenties en meer informatie
- Pype, P., Wens, J., Deveugele, M., Stes, A., Van den Eynden, B. (2011). Postgraduate education on palliative care for general practitioners in Belgium. Palliative Medicine, 25(2), 187-188. Indien u geen toegang hebt tot het artikel zelf, kunt u het op de Federatie raadplegen.
- Meer informatie rond de inhoud van een interuniversitaire postgraduaatopleiding voor artsen kan u vinden op www.palliatief.be (rubriek 'Opleidingen', subrubriek 'Federatie'), of op de websites van de organiserende universiteiten (UA, UGent, KUL).

top

Symptomen, comorbiditeiten, en gezondheidszorg bij gevorderd chronisch obstructieve longziekte en chronisch hartfalen

De palliatieve zorgnoden van patiënten met gevorderd chronisch obstructief longlijden (COPD) of chronisch hartfalen (CHF) worden steeds meer onderkend, en de nood aan goede palliatieve zorgprogramma's voor deze groepen wordt steeds vaker onderlijnd. Om degelijke programma's op te zetten is het noodzakelijk om de ernst van de symptoomstress te kennen en inzicht te hebben in de comorbiditeiten (d.i. het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen) en huidige gezondheidszorg. Een Nederlandse studie ging deze aspecten bij 105 COPD- en 80 CHF-patiënten na. Patiënten met gevorderde COPD of CHF blijken in significante mate comorbiditeiten te ervaren en lijden aan meerdere symptomen die vaak onderbehandeld blijven. Verdere ontwikkeling en implementatie van palliatieve zorgprogramma's bestaande uit herhaald assessment van de comorbiditeiten en symptomen alsook het aanbieden van interventies op maat zijn nodig voor deze patiëntengroepen. Gedetailleerde informatie vindt u in het origineel Engelstalig artikel (zie referentie onder) of in de Nederlandstalige samenvatting.
Referenties
- Janssen, D.J.A., Spruit, M.A., Uszko-Lencer, N.H., Schols, J.M.G.A., & Wouters, E.F.M. (2011). Symptoms, comorbidities, and Healt Care in Advanced Chronic Obstructive Pulmonary Disease or Chronic Heart Failure? Journal of Palliative Medicine, 14 (6), 1-9. Indien u geen toegang hebt tot het artikel zelf, kunt u het op de Federatie raadplegen.

top

OPROEP

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) is op zoek naar vrijwilligers voor de kankertelefoon. Klik hier voor meer informatie.

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw