Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 25

Dinsdag 7 juni 2011

Resolutie over palliatieve zorg goedgekeurd in Vlaams Parlement

In Nieuwsflash nr. 23 signaleerden we dat onder meer de Federatie op 22 maart jl. was uitgenodigd door de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement om haar kijk op de palliatieve zorg in Vlaanderen en België te geven. Deze hoorzitting mondde uit in een voorstel van resolutie over de organisatie van de palliatieve zorg, ingediend door de dames Coppé, Franssen, Schryvers, Godderis-T'Jonck, De Vits en Jans. Na bespreking werd deze resolutie op 25/05/2011 unaniem goedgekeurd door het Vlaams Parlement (ook door oppositiepartijen Groen! en VB) met onthouding van Open VLD. Twee dagen later stuurde de Federatie o.a. hierover een persbericht.

top

België blijft vertegenwoordigd in Raad van Bestuur van EAPC

Op het EAPC-Congres in Lissabon, van 18 t/m 21 mei jl., werd Paul Vanden Berghe, directeur van de Federatie, verkozen als lid van de raad van bestuur van de European Association for Palliative Care. Hij volgt hiermee mevr. Tine De Vlieger op, die de afgelopen acht jaar twee opeenvolgende mandaten als bestuurslid uitoefende. Het bestuur van de Federatie dankt Tine van harte voor haar jarenlange engagement en inzet op Europees niveau alsook alle Vlaamse, Brusselse en Waalse EAPC-leden die hun stem op Paul uitbrachten.

top

12de EAPC-congres 'Palliative Care Reaching Out' in Lissabon

Het centrale thema van het hierboven reeds vermelde 12de congres van de European Association for Palliative Care werd verwoord als 'Palliatieve zorg strekt de hand uit'. Nieuwe ontwikkelingen in het Europees palliatieve zorglandschap werden toegelicht in lezingen, workshops, en postersessies. In totaal werden meer dan 2700 bezoekers geteld uit 85 landen, en werden vanuit 70 landen 1238 abstracts ingediend. Wie wil grasduinen in de onderwerpen kan het abstractboek raadplegen.
Verschillende projectgroepen van de Federatie hebben eveneens een bijdrage geleverd:
(1) Een poster 'Not too young for loss' namens de projectgroep kinderen en palliatie
(2) Een posterpresentatie 'Giving the end-of-life back to people' namens de projectgroep vroegtijdige zorgplanning
(3) Een poster 'How research and palliative care practice can successfully interact: an example from a project to develop quality indicators' mede namens het project researchcoƶrdinatie
(4) Een poster 'Costs of terminal patients who receive palliative or usual care in different hospital wards' in het kader van een studie vanuit het Federaal Kenniscentrum
(5) Het Verpleegkundig Competentieprofiel Palliatieve Zorg, opgesteld door de projectgroep Beroeps- en Opleidingsprofielen van de Federatie op basis van de EAPC-competenties, werd voorgesteld door Tine De Vlieger.

top

Uitkomsten meten in palliatieve zorg

In een tijdperk waarin meer en meer mensen nabij het levenseinde lijden aan een grote variëteit van complexe chronische aandoeningen, worden de noden aan én binnen de palliatieve zorg complexer. Hierdoor wordt het streven naar kwaliteitsvolle palliatieve zorg een bijzondere uitdaging voor de zorgverlener aan bed, voor het beleid en de instellingen. Het meten van uitkomsten kan een belangrijke manier zijn om de kwaliteit, de efficiëntie, en de beschikbaarheid van palliatieve zorg te verbeteren. Het meten van veranderingen in de gezondheid van een patiënt of bewoner over tijd, en het nagaan van de redenen voor eventuele veranderingen kan immers helpen om efficiënte acties of procedures te identificeren. Maar welke meetinstrumenten bestaan er? Welke kies je best? Hoe gebruik je ze? Op deze vragen vindt u een antwoord in een brochure samengesteld vanuit het Europese PRISMA-project. U kan een elektronisch exemplaar hier downloaden of een papieren versie aanvragen bij de Federatie: research@palliatief.be.
De volledige referentie: Bausewein, C., Daveson, B., Benalia, H., Simon, ST, & Higginson, IJ (2011). Outcome Measurement in Palliative Care: The Essentials.

top

Informatieve film over vroegtijdige zorgplanning, AZ Maria Middelares, Gent

Het palliatief support team van AZ Maria Middelares (Gent) maakte in samenwerking met ZorgAndersTV een korte informatieve film over vroegtijdige zorgplanning. Vroegtijdige zorg is nu al nadenken en afspraken maken over de gewenste zorg bij ernstig ziek zijn, voor het geval u later niet in staat bent zelf te beslissen. Dit is niet enkel bedoeld voor zwaar zieke patiënten of ouderen, maar voor ieder van ons. Bekijk de film via deze link. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen wenst de directie en het palliatief support team van AZ Maria Middelares te feliciteren met dit initiatief.

top

NIEUW BOEK: Later begint vandaag

Zopas verscheen bij Uitgeverij Lannoo een nieuw boek van Manu Keirse onder de titel Later begint vandaag. Antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en euthanasie. In de loop van deze maand stelt de auteur zijn boek in levenden lijve voor in Gent en Torhout. Voor meer info en om u in te schrijven, surf naar www.lannoo-events.be.

top

NIEUW BOEK: Palliatieve zorg door verpleegkundigen

Recent is een Nederlandstalig handboek verschenen dat verpleegkundigen en verzorgenden kennis laat maken met palliatieve zorg in Vlaanderen en Nederland. Het handboek bestaat uit vijf kernachtige luiken: (1) inleiding in de palliatieve zorg, (2) organisatie en aanbod van de palliatieve zorg, (3) de actoren in het veld van palliatieve zorg, (4) specifieke aspecten van palliatieve zorg, en (5) palliatieve zorg voor specifieke groepen. Bijdragen werden geleverd door o.a. Inge Bossuyt, Ilse Decorte, Bart Van den Eynden, Guy Hannes, Frie Hermans, Trudie van Iersel en Ilse Ruysseveldt. Voor meer informatie klik hier.
De volledige referentie: Visser, A.P., Bilsen, J.J.R. & Francke, A.L. (Red.) (2011). Palliatieve zorg door verpleegkundigen. Reed Business, Amsterdam (ISBN: 978 90 352 3306 5)

top

NIEUWE EDITIE: Gratis online gids voor hulpverleners rond sociale voorzieningen voor kankerpatiënten (VLK)

Hoeveel wordt terugbetaald voor een borstreconstructie? Hoe zit het met de vergoeding van reiskosten voor mensen die naar chemo- of radiotherapie moeten? Wat is palliatief verlof en hoe vraag je dat aan? Komt mijn patiënt in aanmerking voor een vergoeding van het Asbestfonds? Is er een zelfhulpgroep voor mensen met prostaatkanker? Op deze en andere vragen vindt u een antwoord in 'Sociale voorzieningen voor kankerpatiënten. Gids voor hulpverleners.' De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) bundelt elke twee jaar de belangrijkste en recentste gegevens over instellingen, verenigingen, financiële tussenkomsten en andere voorzieningen voor kankerpatiënten in België. Een handig en instrument voor hulpverleners! Gratis te downloaden of online te raadplegen op www.tegenkanker.be/socialevoorzieningen.

top

AANKONDIGING: Congres 'De laatste levensfase: palliatieve zorgverlening' in Ede

Op 14 juni 2011 vindt in Ede (Nederland) een congres voor alle verpleegkundigen en overige zorgprofessionals plaats rond palliatieve zorg. Het programma bestaat uit een plenair ochtendgedeelte met presentaties rond thema's als competenties van verpleegkundigen, samenwerking van verpleegkundigen met medisch specialisten en huisartsen, migranten in de palliatieve zorg, zorg bij pijn en vermoeidheid, en levenseindebeslissingen. In de namiddag kunnen deelnemers kiezen uit 2 van de 5 workshops. Voor meer informatie klik hier.

top

AANKONDIGING: Intensieve cursus 'Suffering, Death and Palliative Care' in Nijmegen

Het departement IQ Gezondheidszorg, sectie Ethiek, Filosofie, en Geschiedenis van de Geneeskunde (Medisch Centrum van de Radboud Universiteit), organiseert van 14-17 februari 2012 de 14de editie van de gevorderde Europese Bioethiek Cursus 'Suffering, death and palliative care'. De doelstelling is deelnemers via lezingen, discussies en parallelsessies te vormen in een brede waaier van ethische thema's gerelateerd aan lijden, palliatieve zorg en medisch geassisteerd overlijden. Voor meer informatie klik hier of bezoek de website www.masterbioethics.org, onder 'Intensive courses'.

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw