Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 26

Donderdag 7 juli 2011

(VOOR)AANKONDIGINGEN

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen zoekt nieuwe locatie

De uitbreiding van het dagcentrum Topaz is de aanleiding voor de Federatie om actief op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen. Kent u een locatie die beschikbaar is en aan onderstaande criteria beantwoordt? Laat het ons snel weten!
Criteria:
- centraal gelegen locatie in of rond Brussel (Ternat, Asse, Wemmel, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, ...)
- met niet-betalende parkeergelegenheid voor 15 à 20 wagens en/of bereikbaar via openbaar vervoer
- kantoorruimte van min. 75 m2, max. 200 m2
- minimaal één vergaderruimte van 90 m2

Contactpersoon: Paul Vanden Berghe, 02 456 82 08.


8ste Vlaams Congres Palliatieve Zorg 2011

Wanneer kantelt curatieve zorg naar palliatieve zorg? Hoe communiceer je hierrond met de patiënt/bewoner, zijn/haar familie, en het team? Wanneer is de terminale fase aangebroken? Tijdens het komende Vlaams Congres Palliatieve Zorg getuigen verschillende zorgverleners vanuit hun ervaringen en expertise over deze kantelmomenten en het belang van communicatie errond. Het congres vindt plaats in Gent op 15 november 2011 in de namiddag, en draagt de titel 'Kantelmomenten in palliatieve zorg'. Meer info.


Vroege start nieuw academiejaar Federatie!

Het nieuwe VTO-seizoen (Vorming, Training en Opleiding) van de Federatie gaat dit jaar al eind augustus van start met een intensieve zomertweedaagse op 24 en 25/08 in Merksem: 'Introductie in intervisietechnieken voor intervisoren in de palliatieve zorg'.

In september en oktober gaan in totaal zeven intervisiegroepen van start, op diverse locaties (Gent, Antwerpen, Merksem, Wemmel), voor verschillende doelgroepen of - en dat is nieuw - rond bepaalde thema's. Klik hier voor meer info.
Daarna volgen onder meer:
11 en 25 oktober: Pijn- & symptoomcontrole voor gevorderden (Leuven)
27 okt., 10 nov., 1 en 15 dec.: Basisopleiding communicatie aan het levenseinde; hoe krijg ik het gezegd? (Wemmel)
21 en 22 nov.: Spirituele zelfzorg voor zorgverstrekkers (Gent)
22 nov. en 6 dec.: Aandacht voor het spirituele in palliatieve zorg, hoezo? (Wemmel)

Meer informatie vindt u vanaf eind juli in onze VTO-brochure op www.palliatief.be, rubriek Opleidingen Federatie. Heeft u nu al een vraag, dan mag u mailen naar onze stafmedewerker VTO Greet François op greet.francois@palliatief.be.


Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde, 3de versie, elektronisch invulbaar

Recent werd het document 'Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde' door de auteurs herwerkt. De belangrijkste wijziging schuilt in de herformulering van de omstandigheden in het luik 'Gezondheidszorg voor het geval ik mijn wil niet meer zelf kan uiten' (p.2/4). De omstandigheden waaronder men deze opties kiest, werden nu logischer verwoord en herschikt van 1 tot 4 waarbij men naarmate het cijfer hoger wordt, het gebied waarin deze beslissingen van toepassing zijn telkens uitbreidt. U kan dit document terugvinden en downloaden op onze websites www.palliatief.be en www.delaatstereis.be.

Nieuw is dat u het document nu ook op het scherm kunt invullen. Als u over de Acrobat Pro software beschikt, kunt u het document zelfs op uw pc opslaan en later opnieuw bewerken. Vergeet echter niet om achteraf het ingevulde document af te drukken en de opgesomde richtlijnen te volgen.


Studiedag 'Kinderen, dood en afscheid nemen' OVOK

De vzw Ouders van een Overleden Kind organiseert op zaterdag 3 september 2011 een themadag 'Kinderen en afscheid nemen'. Op het programma staan het toneel DOODGRAAG, een lezing door Erik Verliefde en een nabespreking in verschillende groepen. Deze namiddag richt zich tot ouders van een overleden kind, maar staat eveneens open voor broers en zussen, jongeren die een dierbare verloren, mensen uit de zorgwereld (slachtofferhulp, palliatieve diensten, ...) en iedereen die begaan is met kinderen en ouders in een ziekte- en/of afscheidsproces. Meer informatie.


Call for Abstracts EAPC

De Europese Associatie van Palliatieve Zorg (EAPC) nodigt iedereen uit om vanaf 1 september 2011 een abstract in te dienen rond recent eigen onderzoek in palliatieve zorg voor het 7de Wereld Onderzoek Congres van het EAPC. Dat zal plaatsvinden in Trondheim (Noorwegen) van 7 tot 9 juni 2012. Meer informatie op http://www.eapcnet.eu/research2012/.


Presentaties EAPC-congres in Lissabon online beschikbaar

Wie wil grasduinen in de presentaties en cijfers van het recente EAPC-congres kan terecht op volgende pagina:

http://www.eapcnet.eu/Corporate/Events/EAPCpastcongresses/2011Lisbonreport/tabid/1453/Default.aspx.

Ook wie geen lid is van EAPC, kan gratis een kijkje nemen. Klik hier voor een korte handleiding.

top

VOOR U GELEZEN

Levenseindezorg voor gehospitaliseerde volwassenen met complexe aangeboren hartaandoeningen: te laat of genegeerd?

Terwijl een aangeboren hartaandoening een halve eeuw terug synoniem was voor een vroegtijdig overlijden in de kindertijd, heeft de medische vooruitgang ervoor gezorgd dat meer en meer patiënten de kindertijd overleven en de volwassenheid halen. De kans op een vroegtijdig overlijden tijdens de volwassenheid blijft echter reëel. Ondanks dit risico toont deze studie in een Canadees ziekenhuis aan dat er slechts bij een minderheid van de 48 volwassen patiënten die tussen 2000 en 2009 stierven ten gevolge van hun aangeboren hartaandoening, over levenseindezorg was gepraat voor hun laatste opname. Bovendien kregen de meesten - hoewel duidelijk in het eindstadium van hun ziekte - agressieve medische behandelingen tot aan hun dood. De auteurs pleiten voor richtlijnen rond palliatieve zorg en levenseindezorg voor deze specifieke patiëntengroep. Gedetailleerde informatie vindt u in het origineel Engelstalig artikel (zie referentie onder) of in de Nederlandstalige samenvatting.

Referentie
Tobler, D., Greutmann, M., Colman, J.M., Greutmann-Yantiri, M., Librach, L.S., & Kovacs, A.H. (2011). End-of-life care in hospitalized adults with complex congenital heart disease: care delayed, care denied. Paliative Medicine, 1-8. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kan u steeds contact opnemen met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen via research@palliatief.be


Waardigheid: wat is het en hoe kunnen we het meten?

In discussies rond zorg aan het levenseinde is waardigheid vaak een sleutelbegrip. Waardigheid wordt algemeen beschouwd als een van de centrale principes van palliatieve zorg en het behouden van waardigheid als een van de centrale doelstellingen van deze zorg. Toch is de definitie en het meten van persoonlijke waardigheid minder eenduidig ingevuld. Een van de meest gebruikte en geciteerde instrumenten is de Patient Dignity Inventory, een 25 item tellende vragenlijst. Via een onderzoek bij 4941 personen werd in Nederland door Albers en collega's nagegaan in hoeverre deze vragenlijst het begrip persoonlijke waardigheid goed dekt. Dit onderzoek toont aan dat vooral items rond zorg en communicatie ontbreken in de PDI. Om dit hiaat op te vullen ontwikkelden Vlug en collega's een nieuwe waardigheidslijst bestaande uit 26 items, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de aanwezigheid van een bepaald item en in welke mate dat item iemands gevoel van waardigheid beïnvloedt. Gedetailleerde informatie vindt u in de originele Engelstalige artikels (zie referentie onder) of in de Nederlandstalige samenvattingen [1] en [2].

Referentie en meer informatie?

  • Albers, G., Pasman, H.R.W., Rurup, M.L., de Vet, H.C.W., & Onwuteaka-Philipsen, B.D. (2011). Analysis of the construct of dignity and content validity of the Patient Dignity Inventory. Health and Quality of Life Outcomes, 9 (45).
  • Vlug, M.G., de Vet, H.C.W., Pasman, H.R.W., Rurup, M.L., & Onwuteaka-Philipsen, B.D. (2011). The development of an Instrument to measure factors that influence self-perceived dignity. Journal of Palliative Medicine, 14 (5), 578-586.
  • Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kan u steeds contact opnemen met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen via research@palliatief.be.
  • Nederlandstalige versies van beide vragenlijsten kunnen opgevraagd worden via research@palliatief.be.

Hebben interventies om mantelzorgers te ondersteunen effect?

In de terminale fase van een ziekte spelen vrienden en familieleden vaak een centrale rol in de zorg. Om hen hierbij te ondersteunen werden verscheidene interventies ontwikkeld. Via deze overzichtsstudie werd de effectiviteit (of nut) van deze interventies nagegaan. Op basis van 11 studies (7 ervan werkten direct met de mantelzorgers, en 2 werkten met een patiënt) kan besloten worden dat ondersteunende interventies naar mantelzorgers kunnen helpen om de psychologische stress van de mantelzorgers te verminderen. Dit effect was duidelijker voor die interventies die rechtstreeks met de mantelzorgers werken dan voor de indirecte interventies. Meer gedetailleerde informatie vindt u in het origineel Engelstalig artikel (zie referentie onder) of in de Nederlandstalige samenvatting.

Referentie en meer informatie?

  • Candy, B., Jones, L., Drake, R., Leurent, B., & King, M. (2011). Interventions for supporting informal caregivers of patients in the terminal phase of a disease (Review). Chochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6, Art. No.: CD007617. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kan u steeds contact opnemen met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen via research@palliatief.be.
  • u kan een Engelstalige samenvatting vinden op http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab007617.html. Op deze link kan u eveneens een podcast beluisteren waarin de belangrijkste resultaten worden weergegeven.

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw