Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 27

Vrijdag 30 september 2011

AANKONDIGINGEN

Vlaams Congres Palliatieve Zorg: Kantelmomenten in palliatieve zorg!

Op 15 november 2011 vindt het 8ste Vlaams Congres Palliatieve Zorg plaats met als hoofdthema 'Kantelmomenten in de palliatieve zorg'. Het volledige programma kan u hier als flyer downloaden. Elektronisch inschrijven kan tot en met 30 oktober 2011 via www.palliatief.be.

top

Indienen abstracts 7th World Research Congress EAPC

Van 7 tot 9 juni 2012 vindt in Trondheim (Noorwegen) het 7de Wereld Onderzoekscongres van de Europese Associatie voor Palliatieve Zorg plaats. Abstracts rond recent onderzoek kunnen ingediend worden tot en met 15 oktober 2011 via http://www.eapcnet.eu/research2012/. Dezelfde website geeft recente informatie rond het congres, het programma en de sprekers.

top

EKR Symposium op zaterdag 22 oktober 2011

Op het jaarlijks symposium van de Elisabeth K¨bler-Ross Werking Vlaanderen op 22 oktober brengt gastspreker Magda Van De Wiele een lezing onder de titel 'Als de schaal breekt ... Over loslaten en afscheid nemen'. In de namiddag is er keuze uit elf workshops. Klik hier voor meer informatie en inschrijving en ga naar de rubriek Activiteiten > Symposium en workshops.

top

VOOR U GELEZEN

Zorg en behandeling van palliatieve patiënten in België

Op vraag van de Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg werd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg een onderzoek uitgevoerd naar de zorg en behandeling die wordt aangeboden aan palliatieve patiënten in België. Het rapport verscheen op 22 oktober 2009 onder de titel 'Organisatie van palliatieve zorg in België'. Een globaal overzicht van de bevindingen ervan verscheen recent in het Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg.

Referentie en meer weten?

  • Keirse, E., Beguin, C., Desmedt, M., Deveugele, M., Menten, J., Simoens, S., Wens, J., Borgermans, L., Kohn, L., Spinnewijn, B., Cardinael, A., Kutten, B., Vanden Berghe, P., Van den Eynden, B., & Paulus, D. (2001), Zorg en behandeling van palliatieve patiënten in België: Resultaat van een onderzoek. Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, 11(2), 4-15.
  • Het volledige rapport kan geraadpleegd worden op www.palliatief.be > Kennis en Expertise > Algemeen

top

Vroegtijdige zorgplanning bij terminaal zieke en frêle oudere personen

Verschillende studies beschrijven de ernstige tekortkomingen in de zorg tijdens de laatste levensfase bij de geriatrische populatie. Vroegtijdige zorgplanning (VZP) - het proces waarbij patiënten, samen met hun arts en geliefden, doelen en voorkeuren vastleggen rond toekomstige zorg - wordt algemeen aanbevolen als een manier om de kwaliteit van sterven te verbeteren. Toch is er in de internationale literatuur weinig geschreven over VZP bij oudere patiënten. Via een kwalitatief onderzoek bij 38 personen tussen 71 en 104 jaar vonden Piers en collega's dat volgende grote thema's VZP bij deze populatie be├»nvloedden: (1) de aanvaarding dat sterven een mogelijke uitkomst is in de nabije toekomst, (2) het gevoel gerechtigd te zijn om levenseindezorg te plannen en (3) motivaties die leiden tot het plannen of niet plannen van de zorg aan het levenseinde. Implicaties voor de praktijk kan u hier lezen.

Referenties en meer weten?

  • Piers, R.D., van Eechoud, I.J., Van Camp, S., Grypdonck, M., Deveugele, M., Verbeke, N.C., & Van Den Noortgate, N.J. (2001). Advance care planning in terminally ill and frail older persons. Patient Education and Counseling.
  • Informatie rond Vroegtijdige Zorgplanning: www.delaatstereis.be
  • Op 21/10/2011 vindt het 4de ICURO Symposium van de Werkgroep 'Ethiek in de kliniek' plaats met als titel 'Vroegtijdige Zorgplanning. Meer info op www.icuro.be/symposium11/index.php.

top

Communicatie in palliatieve zorg: recente inzichten

Communicatie tussen hulpverlener en patiënt vormt de sleutel tot kwaliteitsvolle palliatieve zorg. Recent verschenen drie kernstudies rond communicatie in palliatieve zorg. Een eerste artikel bespreekt de communicatie tussen patiënt en clinicus vanuit het perspectief van 376 patiënten met ernstige COPD. Alle van de 7 opgelijste thema's m.b.t. het levenseinde werden door clinici onderbelicht tijdens gesprekken met COPD-patiënten. Voor meer details zie samenvatting. In een tweede artikel worden de ervaringen van artsen bevraagd aan de hand van focusgroepen m.b.t. het voeren van gesprekken rond het levenseinde bij oudere patiënten met meerdere aandoeningen. Resultaten kan u nalezen in de samenvatting. Het laatste artikel identificeert de barrières en de facilitatoren voor huisarts-patiënt communicatie in palliatieve zorg. Een overzicht vindt u hier.

Referentie en meer weten?

  • Reinke, L.F., Slatore, C.G., Uman, J., Udris, E.M., Moss, B.R., Engelberg, R.A., & Au, D.H. (2011). Patient-clinician communication about end-of-life care topics: Is anyone talking to patients with chronic obstructive pulmonary disease? Journal of Palliative Medicine, 14(8), 923-928.
  • Schonfield, T.L., Stevens, E.A., Lampman, M.M., & Lyons, W.L. (2011). Assessing challenges in end-of-life conversations with elderly patients with multiple morbidities. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 1-8.
  • Slort, W., Schweitzer, B.P.M., Blankenstein,A.H., Abarshi, E.A., Riphagen, I.I., Echteld, M.A., Aaronson, N.K., Van der Horst, H.E., & Deliens, L. (2011). Perceived barriers and facilitators for general practitioner-patient communication in palliative care: A systematic review. Palliative Medicine, 25(6), 613-629

=> Zin in een opleiding rond communicatie? Op donderdag 27/10/2011 start de vierdaagse 'Basisopleiding bij beslissingen aan het levenseinde: hoe krijg ik het gezegd?'. Daarnaast worden er verdiepingsdagen aangeboden rond specifieke thema's binnen communicatie aan het levenseinde. Meer informatie kan u vinden in de VTO-brochure van de Federatie via www.palliatief.be > Opleidingen > Federatie.

top

CASUSBESPREKING

In deze rubriek illustreren we een thema binnen de palliatieve zorg aan de hand van een internationale casus. In deze editie is het topic de de-activatie van een pacemaker en de effecten ervan op een zorgteam.

Door de toename in het aantal pacemakers, kunnen zorgteams zich in de toekomst verwachten aan meer vragen rond het stopzetten van deze apparaten. Deze vragen kunnen echter belangrijke psychologische en morele stress brengen in het team. In deze casus van een vrouw met vergevorderd hartfalen, die de vraag stelde naar het stopzetten van haar pacemaker, worden enkele moeilijkheden geïllustreerd die clinici kunnen ervaren. De casus en de analyse kan u hier nalezen.

top

RECENTE SCRIPTIE: SPIRITUELE COMPETENTIES VAN PALLIATIEVE VERPLEEGKUNDIGEN

In deze rubriek belichten we de bevindingen uit recente scripties met betrekking tot palliatieve zorg. Deze editie bespreken we de scriptie van Ines Boeckx aan de Universiteit Antwerpen rond spirituele competenties van palliatief verpleegkundigen, waarvoor u in Nieuwsflash 20 werd uitgenodigd om deel te nemen.

Op basis van de gegevens van 197 verpleegkundigen werd nagegaan hoe verpleegkundigen, werkzaam in diverse palliatieve settings in Vlaanderen, denken over competenties inzake spirituele zorg: hoe belangrijk vinden ze deze en in welke mate vinden ze dat deze competenties aanwezig zijn. Welke competenties men precies belangrijk en aanwezig acht, kan u hier lezen.

top

IN DE PERS VERSCHENEN

Gezamenlijke lezersbrief van Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Naar aanleiding van het artikel 'Gedwongen euthanasie: wantoestanden in het Brugse Sint-Jansziekenhuis' in Humo (6/09/2011) schreven coôrdinator Jurn Verschraegen (EDV) en directeur Paul Vanden Berghe (FPZV) samen een lezersbrief die verscheen in de Humo van 20/09/2011.

Over palliatieve zorg en euthanasie: visietekst Federatie in de pers

In De Standaard van vorig weekend (24/09/11) kwamen palliatieve zorg en de Federatie uitgebreid aan bod. De drie bijdragen betroffen met name:

- een artikel over de nieuwe consensustekst van de Federatie inzake palliatieve zorg en euthanasie,
- het commentaar van Guy Tegenbos,
- en een artikel van Veerle Beel (p.1, p.2) over de film 'Epilogue' van Manno Lanssens die de productiemaatschappij Serendipity en de Federatie op 4 oktober 2011 voorstellen in het Provinciehuis Antwerpen, i.s.m. de Dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie Antwerpen en de netwerken palliatieve zorg van de provincie Antwerpen

In De Artsenkrant van 30/09/2011 verscheen over hetzelfde onderwerp een artikel onder de titel 'Consensus over palliatieve zorg en euthanasie' (p.6).

top

NIEUW WERKINSTRUMENT VRIJWILLIGERSWERKING

Panal en Forum hebben een draaiboek ontworpen voor directies en/of vrijwilligersverantwoordelijken van woonzorgcentra die een vrijwilligerswerking in de palliatieve zorg wensen op te starten of hun huidige vrijwilligerswerking wensen te evalueren. Het draaiboek is een handige ringmap, opgedeeld in tien stappen. Dankzij de praktijkervaringen van de drie woonzorgcentra die aan het project deelnamen, is het draaiboek een levendig document geworden. Meer informatie verkrijgbaar bij Panal en Forum Palliatieve Zorg.

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw