Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 28

Maandag 31 oktober 2011

VOOR U GELEZEN
Hebben ouderen andere noden met betrekking tot palliatieve zorg?

Olden en collega's vergeleken de basiskenmerken, doorverwijspatronen en symptoomernst van opgenomen jonge (minimaal 18 jaar) en oudere volwassen patinten die doorverwezen werden voor een palliatieve zorgconsultatie. Hiertoe bestudeerden ze 2.382 palliatieve zorgconsultaties van drie groepen opgenomen patinten: een jongere (< 65 jaar), een oudere (65-84 jaar) en een oudste (85 jaar of ouder) groep. De analyses tonen aan dat oudere opgenomen patinten die nood hebben aan palliatieve zorg een andere symptoomlast (m.n. minder rapportage van pijn, angst en misselijkheid en meer rapportage van anorexia) en verwijspatronen (m.n. een vroegere doorverwijzing en een doorverwijzing omwille van levenseindezorg) kennen dan de jongere patinten. Meer lezen? Klik hier voor een korte samenvatting.

Referentie en meer informatie

  • Olden, A.M., Holloway, R., Ladwig, S., Quill, T.E. & van Wijngaarden, E. (2011). Palliative care needs and symptom patterns of hospitalized elders referred for consultation. Journal of Pain and Symptom Management, 42(3), 410-418. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kan u steeds contact opnemen met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen via research@palliatief.be.
  • Op 3 februari 2012 (9u00-13u00) organiseert de werkgroep PST van de Federatie in Leuven een studiedag met als thema 'De meerwaarde van palliatieve zorg voor de geriatrische patint'. Recente informatie rond deze studiedag kan u opvolgen via www.palliatief.be > Agenda.

top

Hoe lang voor het overlijden identificeren huisartsen patinten die naar alle waarschijnlijkheid in de nabije toekomst zullen sterven?

Wil men op een adequate manier de zorg aan het levenseinde kunnen plannen, is het belangrijk om patinten die in de nabije toekomst zullen sterven te herkennen. Huisartsen spelen hierbij een sleutelrol. Abarshi en collega's (2011) gingen via het Sentinel netwerk van huisartsen in Nederland volgende vragen na: Hoe lang voor het overlijden herkennen huisartsen die patinten die naar alle waarschijnlijkheid in de nabije toekomst zullen overlijden? Welke patint-, ziekte- of zorggerelateerde kenmerken zijn verbonden aan een dergelijke herkenning? Hoe hangt herkenning van nakend overlijden samen met de zorg in de laatste periode? Voor de resultaten klik hier.

Referentie

  • Abarshi, E.A., Echteld, M.A., Van den Block, L., Donker, G.A., Deliens, L., & Onwuteaka-Philipsen, B.D. (2011). Recognizing patients who will die in the near future: a nationwide study via the Dutch Sentinel Network of GPs. British Journal of General Practice, 61(587), 371-378. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kan u steeds contact opnemen met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen via research@palliatief.be.

top

VOOR U GENOTEERD

In deze rubriek signaleren we publicaties rond topics met betrekking tot palliatieve zorg die voor zorgverstrekkers, beleidsmakers of anderen interessant kunnen zijn.

Wat leert het Europees PRISMA-project ons rond beleid en toekomst palliatieve zorg?

Zoals reeds eerder vermeld in de Nieuwsflash maakte de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen deel uit van het PRISMA-onderzoek, een door de Europese Commissie gesponsord onderzoeksproject rond palliatieve zorg. Dit driejarig multidisciplinair project had tot doel om de wetenschap en het beleid rond palliatieve zorg te verbeteren, alsook de co¶rdinatie van internationale samenwerking. Het finale PRISMA-symposium, in Brussel, werd georganiseerd om de bevindingen en activiteiten te delen met beleidsmakers, belanghebbenden en subsidieverleners op Europees en nationaal niveau. Een recent verschenen artikel in Journal of Pain and Symptom Management geeft inzage in de thema's, de inhoud en de conclusies van het finale PRISMA-symposium.

Meer lezen?

  • Daveson, B.A., Dip, H.S.M., Harding, R., Derycke, N., Vanden Berghe, P., Edwards, S., & Higginson, I.J. (2011). The PRISMA symposium 4: How should Europe Progress End-of-life and Palliative Care Research? Recommendations from the Proceedings. Journal of Pain and Symptom Management, 42(2), 511-516. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kan u steeds contact opnemen met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen via research@palliatief.be.

top

Grasduinen in abstracts rond palliatieve zorg en kinderen

In het novembernummer van Pediatric Blood & Cancer worden de abstracts gepresenteerd van de bijdragen op het recente 43rd Congress of the International Society of Pediatric Oncology (SIOP) 2011 (28 tot 30 oktober). Er zijn enkele interessante abstracts te lezen met betrekking tot palliatieve zorg bij kinderen. Als smaakmaker selecteerden we enkele titels voor u

  • Palliatieve zorgvoorzieningen voor kinderen over de hele wereld: Een systematisch overzicht
  • Palliatieve zorg opnemen in het ziektetraject van kinderen met kanker
  • Palliatieve zorg voor tieners en jongvolwassenen (AYAs) - Voldoen we aan de behoeften van de stervende adolescent?
  • Een richtlijn voor pediatrische palliatieve zorg: Een multidisciplinaire benadering in pediatrische oncologie.

Meer lezen?
Pediatric Blood & Cancer, November 2011, Volume 57, Issue 5. Indien u geen toegang hebt tot het tijdschrift, kan u steeds contact opnemen met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen via research@palliatief.be.

top

EEN RECENTE SCRIPTIE MET BETREKKING TOT PALLIATIEVE ZORG BELICHT

In deze rubriek belichten we de bevindingen uit recente scripties met betrekking tot palliatieve zorg. Deze editie bespreken we de scriptie van Gommaar Truyens aan de Universiteit Antwerpen rond de complexiteit van het thuis sterven.
Op basis van een literatuurstudie en 12 semigestructureerde interviews met artsen, palliatief verpleegkundigen en vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg werd nagegaan welke hinderpalen of knelpunten ervoor zorgen dat het zo moeilijk is voor mensen om thuis te sterven, terwijl dit juist de wens is van velen. De resultaten kan u hier lezen.

OPROEP
Heb je een thesis rond een topic in palliatieve zorg gemaakt of begeleid, waarvan de resultaten direct relevant zijn voor zorgverstrekkers in de praktijk? Neem dan contact op met research@palliatief.be. Indien de thesis aansluit bij thema's die we volgen, nemen we hem graag mee in de Nieuwsflash.

top

OPNIEUW GETUIGEN GEZOCHT

De Federatie heeft momenteel twee aanvragen lopen van magazines die in de kerstperiode een verhaal over het belang van familie willen brengen. Het ene is op zoek naar een jonge vrouw die palliatief verlof heeft opgenomen om haar moeder bij te staan, het andere wil graag een jonge moeder interviewen die voor het laatst Kerstmis zal vieren met een terminaal ziek kind. Ten slotte zou een Vlaamse televisiezender een langere documentaire over een palliatieve patint en zijn/haar familie willen draaien. Is er in uw werkomgeving iemand die hierop zou willen ingaan, dan kunt u voor meer inlichtingen terecht bij Paul Vanden Berghe op 02 456 82 08.

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw