Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 30

Vrijdag 23 december 2011

Beste wensen

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen dankt u voor uw inzet voor de palliatieve zorg in Vlaanderen en voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar. We wensen u prettige kerst- en eindejaarsfeesten toe en een nieuw jaar vol inspiratie en hernieuwde energie! Onze wenskaart

top

AANKONDIGINGEN
Franstalige versie van het document 'Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde' beschikbaar

Aangezien de Federatie en de netwerken palliatieve zorg regelmatig de vraag ontvingen naar een Franstalige versie van het document 'Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde' werkte ze in samenwerking met de vier auteurs van het document en met de Fédération Wallonne des Soins Palliatifs (FWSP) het document 'Déclarations anticipées concernant mes soins de santé en ma fin de vie' uit. Dit document kan u downloaden op www.palliatief.be (op homepagina of onder publicaties) of op www.delaatstereis.be (op homepagina of onder downloads). Ook aan een Duitse vertaling wordt gewerkt. Deze zal tegen voorjaar 2012 beschikbaar zijn.

top

Nieuwe richtlijnen palliatieve zorg beschikbaar

Richtlijn Hypercalciëmie
Hypercalciëmie is een verhoging van de calciumconcentratie in het bloed. Van alle kankerpatiënten ontwikkelt 20-30% hypercalciëmie. Kankerpatiënten met een diagnose van hypercalciëmie hebben een slechte prognose. De richtlijn, gebaseerd op de Nederlandse richtlijn van 2009 en vertaald naar de Vlaamse situatie door dr. Natacha Verbeke (bij ontwerp: oncoloog UZ Gent; huidige affiliatie: oncoloog Kliniek Sint-Jan Brussel), dr. Eva De Raes (geriater UZ Gent) en Yvonne Israël (verpleegkundige palliatief supportteam UZ Gent), beschrijft het voorkomen, de etiologie, de diagnostiek, het beleid en een stappenplan met betrekking tot hypercalciëmie. De richtlijn is te raadplegen en te downloaden op www.pallialine.be.

Richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
Vermoeidheid bij kanker is één van de meest voorkomende symptomen bij kankerpatiënten. Afhankelijk van de manier waarop vermoeidheid gedefinieerd en gemeten wordt, komt het voor bij 40 tot 100% van de patiënten met gemetastaseerde kanker. Het is bovendien het symptoom met de grootste invloed op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren van patiënten en hun naasten. De richtlijn, gebaseerd op de Nederlandse richtlijn van 2010 en herschreven naar de Vlaamse situatie door dr. Wim Demey (oncoloog A.Z. Sint-Jozef Malle en A.Z. KLINA Brasschaat) en dr. Gert Huysmans (huisarts, equipearts Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen), beschrijft het voorkomen, de ontstaanswijze, de oorzaken, de diagnostiek, het beleid en de behandeling, en een stappenplan bij vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase. Hoewel de richtlijn dus primair gericht is op kankerpatiënten, is veel ervan waarschijnlijk ook van toepassing op patiënten met vermoeidheid ten gevolge van andere levensbedreigende ziektes. De richtlijn is te raadplegen en te downloaden op www.pallialine.be.

top

Vorming, Training & Opleiding

Opleidingen begin 2012 waarvoor nog enkele plaatsen vrij zijn
12/01: Hoe communiceren in conflictsituaties?
26/01: Samenwerking en communicatie binnen het team
2/02: Een contextuele benadering van ziekte (vervolg op 9 en 16/02)
9/02: Hoe communiceren in waarheid? Hoe omgaan met weerstand, ontkenning?
1/03: Hoe omgaan met therapeutische hardnekkigheid?
Voor informatie en inschrijvingen: www.palliatief.be, rubriek Opleidingen Federatie.

Ook nog: Passend geven als hulpverlener
Op 28/02, 6 en 20/03/2012:
'... Als hulpverlener leren we vooral te kijken naar welke zorg passend is voor de patiënt, waarin we ook rekening houden met zijn context. In deze workshop wordt vooral aandacht geschonken aan het verkennen van de eigen grenzen. En om passend te kunnen geven is ook een duidelijke structuur en organisatie van de werksituatie belangrijk. Bij die structurele componenten als essentiële voorwaarden voor erkenning en passend geven wordt eveneens stilgestaan.' Voor informatie en inschrijvingen: www.palliatief.be, rubriek Opleidingen Federatie.

Warm aanbevolen: studiedag Werkgroep PST van de Federatie op 3 februari 2012 in Leuven
Het thema is dit jaar: 'Palliatieve zorg voor een geriatrische patiënt in het acute ziekenhuis ... een uitdaging?!' Voor informatie en inschrijvingen: www.palliatief.be, rubriek Agenda

top

Eerste Europees Congres voor Pediatrische Palliatieve Zorg

Van 28-30 november 2012 vindt in Rome het eerste Europees Congres Pediatrische Palliatieve Zorg plaats. Het betreft een organisatie van de Fondazione Maruzza in samenwerking met het EAPC. De doelstellingen zijn het verstevigen van de kennis over en onderzoek naar palliatieve zorg bij kinderen, het verbeteren van de professionele ontwikkeling en het mogelijk maken van netwerking.

top

VOOR U GELEZEN
De voorkeuren van ouders en zorgverstrekkers omtrent chemotherapie versus palliatieve zorg in pediatrische palliatieve zorg bij kanker: een vergelijkende studie

Ondanks de substantiële vooruitgang in overlevingskansen bij kinderen met kanker, zal bij sommige kinderen het ziektetraject alsnog progressief en ongeneesbaar zijn. De keuze tussen palliatieve chemotherapie en (supportieve) palliatieve zorg alleen is dan een van de meest belangrijke en tegelijkertijd moeilijke beslissingen voor de ouders en het zorgteam. Gezien de moeilijkheid van deze beslissing is het nuttig om de voorkeuren van de ouders en de professionele zorgverstrekkers nader te belichten en te vergelijken. Tegenstrijdigheden in deze voorkeuren kunnen immers de angst verhogen die patiëntjes en ouders voelen en kan ook leiden tot ontevredenheid over de zorg. In deze studie werden deze voorkeuren onderzocht en werd tevens nagegaan welke factoren deze voorkeuren mee be├»nvloeden. Benieuwd naar de resultaten? Klik hier voor de Nederlandse samenvatting.

Meer lezen? Tomlinson, D., Bartels, U., Gammon, J., Hinds, P., Volpe, J., Bouffet, E., Regier, D.A., Baruchel, S., Greenberg, M., Barrera, M., Llewellyn-Thomas, H., & Sung, L. (2011). Chemotherapy versus supportive care alone in pediatric palliative care for cancer: comparing the preferences of parents and health care professionals. CMAJ, 183(17), E1252-E1258. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kan u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top

VOOR U GESIGNALEERD

In deze rubriek signaleren we het verschijnen van publicaties rond topics met betrekking tot palliatieve zorg die voor zorgverstrekkers, beleidsmakers of anderen interessant kunnen zijn.

Het beeld van 'palliatieve zorg bij de bevolking. Ontwikkeling van een gevalideerd meetinstrument. K. Moens & M. Grypdonck, eindrapport PWO-project.

Om goed gebruik te kunnen maken van palliatieve zorg is het nodig dat men goed geïnformeerd is en een juist beeld heeft over wat palliatieve zorg inhoudt. Uit onderzoek blijkt dat dit niet steeds het geval is. Met dit projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO) aan de Hubrussel werd een instrument ontwikkeld waarmee men kan nagaan wat de beeldvorming over palliatieve zorg bij zowel professionals als niet-professionals inhoudt. Het ontwikkelde instrument werd in een tweede deel toegepast bij eerstejaarsstudenten van de bacheloropleiding. Verpleegkunde aan de hogescholen binnen de associatie K.U.Leuven. Het eindrapport en de meetinstrumenten kunnen gedownload worden via www.hubrussel.net/Pragodi.

top

Palliatieve zorg en euthanasie in België. Evaluatie van de praktijk en de wetten. MELC consortium, 2011, ASP.

Dit boek vormt de weerslag van de onderzoeksresultaten van het 'Monitoring the quality of End-of-Life Care in Flanders (MELC)' project, en levert daarmee een belangrijke bijdrage tot de kennis over levenseindezorg in Vlaanderen. Het boek is het resultaat van een vierjarige intensieve samenwerking tussen zeven verschillende onderzoeksgroepen van de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, en het VU Medisch Centrum Amsterdam. In het boek wordt allereerst het wettelijk kader voor zorg aan het levenseinde in België geschetst en geëvalueerd. Vervolgens worden de resultaten van verschillende empirische studies weergegeven. Er wordt onder andere dieper ingegaan op de kenmerken van zorg aan het levenseinde, er wordt een overzicht gegeven van de frequentie en kenmerken van euthanasie en andere levenseindebeslissingen, en het beleid inzake euthanasie wordt geëvalueerd. Daarnaast wordt ook onderzoek naar kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg voorgesteld. Palliatieve zorg en euthanasie in België formuleert een aantal besluiten voor beleidsmakers en zorgprofessionals, en slaat zo een brug tussen onderzoek, praktijk, en maatschappij. Klik hier voor de inhoudstafel.

top

Gratis toegang tot online tijdschrift m.b.t. verpleegkundige zorg aan het levenseinde

Wie interesse heeft, kan zich gratis inschrijven in het End of Life Journal van St Christopher's Hospice London. Het tijdschrift zal vier keer per jaar verschijnen en artikels publiceren over alle aspecten van verpleegkundig handelen gerelateerd aan zorg aan het levenseinde. Hoewel het voornamelijk gericht is naar verpleegkundigen, kunnen de artikels ook interessant zijn voor andere zorgverstrekkers in palliatieve settings. Klik hier voor de inhoudstafel van het huidige nummer. Indien je interesse hebt, kan je je inschrijven op volgende link: http://endoflifejournal.stchristophers.org.uk/about-the-journal.

top

DIVERSEN

De Federatie in de pers
In Alert, het tijdschrift van het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk, verscheen deze maand een bijdrage van Paul Vanden Berghe (directeur Federatie) naar aanleiding van de in oktober 2011 uitgebrachte visietekst 'Over palliatieve zorg en euthanasie'. Alert1 - Alert2
Nieuwe locatie Federatie
De Federatie is nog steeds op zoek naar een nieuwe locatie die beantwoordt aan enkele belangrijke criteria. Alle tips welkom!

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw