Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 3/2012

Vrijdag 30 maart 2012

Huldebetoon aan zuster Leontine

Het overlijden van zuster Leontine in februari jl. werd ook door de European Association for Palliative Care opgepikt. De tekst van directeur Paul Vanden Berghe werd in het Engels op de blog van EAPC overgenomen. Klik hier voor de oorspronkelijke versie.

top

AANKONDIGINGEN
4de Artsenforum Palliatieve Zorg

Op zaterdagvoormiddag 5 mei organiseert de Federatie m.m.v. Universiteit Antwerpen, PHA en Grünenthal het 4de Artsenforum Palliatieve Zorg. Plaats van gebeuren is Wilrijk en het onderwerp luidt 'Palliatieve zorg op vele 'fronten''. Informatie over het programma (plenaire lezing over palliatieve sedatie en parallelsessies volgens setting) en de inschrijvingsmodaliteiten vindt u in de uitnodiging.

top

VTO-nieuws

Op 19 april e.k. start de eerste module van het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen, editie 2012. Voor late beslissers: er is nog een beperkt aantal plaatsen. Inschrijven kan via www.palliatief.be > opleidingen > federatie.

Academiejaar 2012-2013 start al eind augustus (22 en 23/08) met een tweedaagse opleiding voor intervisoren. Twee boeiende leerdagen voor wie in de toekomst een intervisiegroep wil begeleiden, of voor intervisoren die hun kennis willen opfrissen. Meer lezen. Inschrijven kan via www.palliatief.be > opleidingen > elektronisch inschrijvingsformulier.

top

1st European Congress on Paediatric Palliative Care

Met steun van de European Association for Palliative Care (EAPC) wordt in Rome een 1ste Europees congres over palliatieve zorg voor kinderen georganiseerd, van 28 tot en met 30 november 2012. Organisator is de Fondazione Maruzza Lefebvre d'Ovidio Onlus. De voertaal is Engels. Uitgebreide informatie is te vinden via deze link.

top

VOOR U GELEZEN
Kosten voor zorg aan terminale bewoners in rusthuizen lager wanneer ze palliatieve zorg ontvangen

In tijden van economische crisis zijn beleidsmakers en gezondheidszorgbetalers erg gebrand op inzage in de kosten van onze gezondheidszorg, en meer bepaald in de kosten van zorg aan terminale patiënten. In deze studie werd nagegaan hoeveel de zorg aan terminaal zieke bewoners in rusthuizen kost tijdens de laatste 30 levensdagen. Deze totaalkost omvat de vaste rusthuiskosten, de medische honoraria, de apotheekkosten, andere kosten en eventuele hospitalisatiekosten. De totale kost in de laatste 30 levensdagen bedroeg per rusthuisbewoner 3.240 euro. Deze kost was hoger wanneer de bewoner standaardzorg ontving (m.n. 3.822 euro) in vergelijking met palliatieve zorg (m.n. 2.456 euro). De hogere totaalkost bij standaardzorg was grotendeels te verklaren door langere ziekenhuisopnames. Deze studie suggereert dat palliatieve zorgmodellen minder duur blijken te zijn en ook meer aansluiten bij de noden van de terminale bewoners. Klik hier voor meer gedetailleerde informatie.

Meer lezen?

  • Simoens, S., Kutten, B., Keirse, E., Vanden Berghe, P., Beguin, C., Desmedt, M., Deveugele, M., Léonard, C., Paulus, D., & Menten, J. (2012). Terminal patients in Belgian nursing homes: A cost analysis. European Journal of Health Economics. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kan u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.
  • Interesse in het ruimere onderzoeksproject waarvan deze studie deel uitmaakt? Keirse E, Beguin C, Desmedt M, Deveugele M, Menten J, Simoens S, Wens J, Borgermans L, Kohn L, Spinnewijn B, Cardinael A, Kutten B, Vanden Berghe P, Paulus D. Organisatie van palliatieve zorg in België. Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2009. KCE reports 115A. Toegankelijk via https://kce.fgov.be/

top

VOOR U GESIGNALEERD

Duitstalige versie van document 'Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde'

Na de Franse vertaling van het document 'Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde' bundelden de Federatie, dr. Christine Joosten en de 4 auteurs hun krachten om een Duitse versie te realiseren. Het resultaat heet 'Willenserklärungen bezüglich meiner Gesundheitsversorgung und meines Lebensendes'. U kunt het document downloaden op www.palliatief.be (homepage of rubriek Publicaties) of op www.delaatstereis.be (homepage of rubriek Downloads).

top

Recent stripverhaal van Judith Vanistendael: Toen David zijn stem verloor

Kathleen Vansteenkiste, vrijzinnig humanistisch consulent bij Huis van de Mens in Gent, las voor ons het nieuwe stripverhaal van Judith Vanistendael. Klik hier voor haar recensie.

 

 

 

top

Vacatures in palliatieve zorg

Wist u dat de instellingen die lid zijn van de Federatie hun vacatures binnen palliatieve zorg gratis op onze website kunnen laten verschijnen? En ook interessant om weten: ze worden maandelijks door gemiddeld 350 unieke bezoekers gelezen! Momenteel zoekt o.a. het KITES-zorgteam van UZ Leuven een (deeltijds) sociaal verpleegkundige. Ga vlug kijken op www.palliatief.be > vacatures.

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw