Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 4/2012

Vrijdag 27 april 2012

AANKONDIGINGEN
9de Vlaams Congres Palliatieve Zorg in Leuven

Op donderdag 13 september e.k. organiseert de Federatie voor de negende keer op rij haar Vlaams Congres Palliatieve Zorg. Vier sprekers belichten het thema 'veerkracht' vanuit hun eigen expertise of ervaring, m.n. prof. Chantal Van Audenhove, Walter Rombouts, An Hooghe en prof. Marc Buelens. Meer informatie vindt u in het programma.

Voor de praktische organisatie van dit evenement mag de Federatie dit jaar rekenen op Panal (netwerk palliatieve zorg Leuven) en Palliatieve Zorg UZ Leuven. Wilt u er zeker bij zijn (vorig jaar moesten helaas bijna 150 mensen teleurgesteld worden), schrijf dan snel in via onze website www.palliatief.be of rechtstreeks op www.panal.be. Tot 30 juni 2012 levert u dat bovendien een korting van € 10,00 op (€ 40,00 i.p.v. 50,00 ).

top

4de Artsenforum Palliatieve Zorg in Wilrijk

Mocht onze vorige Nieuwsflash aan uw aandacht ontsnapt zijn; op zaterdag 5 mei organiseert de Federatie m.m.v. Universiteit Antwerpen, PHA en Grünenthal, het 4de Artsenforum Palliatieve Zorg onder de titel 'Palliatieve Zorg op vele fronten'. De plenaire zitting over palliatieve sedatie wordt gevolgd door vier parallelsessies over andere relevante onderwerpen; ALS, levensmoeheid, communicatieproblemen. Het volledige programma en de inschrijvingsmodaliteiten vindt u in de flyer.

top

Nieuw VTO-programma volop in voorbereiding

Het Vormings-, Trainings- en Opleidingsprogramma voor academiejaar 2012-2013 is volop in de maak, al kondigden we in onze vorige Nieuwsflash reeds de eerste activiteit aan, meer bepaald een tweedaagse opleiding voor intervisoren o.l.v. Walter Rombouts. Mocht u nood hebben aan of een wild idee hebben over een specifieke opleiding, aarzel niet om onze vormingsverantwoordelijke Greet François hier zo snel mogelijk over aan te spreken. Misschien kunnen we u helpen! U kunt Greet bereiken op greet.francois@palliatief.be of 02 456 82 05.

top

Presentaties 8ste Vlaams-Nederlands Onderzoeksforum beschikbaar

Wie op 23 maart jl. aanwezig was op het Vlaams-Nederlands Onderzoeksforum in Rotterdam kan de meeste presentaties terugvinden via deze link.
Voor alle presentaties geldt uiteraard: rechten voorbehouden.

top

VOOR U GELEZEN
Wie is dé palliatieve patiënt?

Hoewel het domein van palliatieve zorg de laatste decennia sterk gegroeid is, zowel op onderzoeksmatig als klinisch vlak, wordt deze vooruitgang gehinderd door het ontbreken van een eenduidige definitie van de palliatieve patiënt. Zowel in onderzoek als op beleids- en klinisch vlak worden verschillende criteria gebruikt om patiënten al dan niet te definiëren als palliatief. Deze toestand leidt ertoe dat de vergelijking van onderzoeksresultaten over studies moeilijk wordt, en dat de toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk eveneens verhinderd wordt. De doelstelling van deze studie was dan ook om op basis van de criteria die gehanteerd worden in studies met betrekking tot palliatieve en terminale zorg, te komen tot een minimale set van kenmerken aan de hand waarvan we de palliatieve patiënt kunnen omschrijven. Het voorstel van de onderzoekers kan u hier lezen.

  • Meer lezen?
    Van Mechelen, W., Aertgeerts, B., De Ceulaer, K., Thoonsen, B., Vermandere, M., Warmenhoven, F., Van Rijswijk, E., & De Lepeleire, J. (2012). Defining the palliative care patient: A systematic review. Palliative Medicine. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kan u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Palliatief thuiszorgforfait bedraagt 621,15 euro sinds 1/02/2012

Het palliatief thuiszorgforfait voorziet voor palliatieve patiënten die thuis willen sterven en die een levensverwachting hebben die korter is dan 3 maanden, in een premie die twee keer kan worden aangevraagd. Het forfait is aanvullend op wat terugbetaald wordt via de 'gewone' nomenclatuur en is bedoeld als extra tegemoetkoming voor de specifieke kosten inzake geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen. Het besluit dat deze tegemoetkoming regelt, trad in werking op 1 januari 2000. Het bedragt wordt aangepast aan de evolutie van de waarde van de gezondheidsindex en bedraagt 621,50 euro sinds 1 februari 2012. Klik hier voor meer informatie.

top

Bijzondere beroepsbekwaamheid palliatieve zorg: uitvoeringsbesluiten voor dit jaar?

De uitvoeringsbesluiten betreffende de bijzondere beroepstitel (BBT) pediatrie-neonatologie en de bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) diabetologie zijn op 13 maart 2012 in het Belgisch Staatsblad verschenen. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vernam van Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dat haar bestuur de laatste hand legt aan de besluiten met betrekking tot de psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg (zowel BBT als BBK) en de bijzondere beroepsbekwaamheid palliatieve zorg. Rekening houdend met de nodige fases zouden deze besluiten nog dit jaar moeten verschijnen. Binnen de Federatie wordt dit onderwerp opgevolgd door vormingsverantwoordelijke Greet François en de overleggroepen PST en PZE. Klik hier voor meer info over bijzondere beroepsbekwaamheden.

top

Intentieverklaring premier Di Rupo over netwerken en MBE's

Uit de 'Ontwerpverklaring over het algemeen beleid', voorgesteld op 1 december 2011, blijkt dat de huidige regering werk wil maken van de overheveling van de netwerken palliatieve zorg en de multidisciplinaire begeleidingsequipes naar de deelstaten (zie pag. 41,f. en pag. 108 bovenaan). De financiële enveloppe zou 14,8 miljoen euro bedragen (zie pag. 56). Samen met de Vlaamse Gemeenschap volgt de Federatie deze materie voor u op.

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw