Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 5/2012

Woensdag 30 mei 2012

AANKONDIGINGEN
De Federatie verhuist de laatste week van juli ...

.. naar haar nieuwe locatie in de Toekomststraat 36 in Vilvoorde (luchtfoto). Wie ertegenop zag om met de auto naar Wemmel te rijden, kan nu kiezen voor de combinatie trein en een wandeling van 10 ŗ 15 minuten naar het centrum van Vilvoorde. Komt u liever of noodgedwongen met de auto, kijk dan even op voorhand naar de parkeermogelijkheden in ons overzicht.

top

PALLIATIEVE SEDATIE uitgelegd in bevattelijke folder

Palliatieve SedatieDe term palliatieve sedatie is sinds de Koppen XL reportage van Phara de Aguirre over Bart Verbeeck doorgedrongen tot het grote publiek, wat tot een stijgende belangstelling voor dit onderwerp heeft geleid. Om het begrip uit te leggen en op de meest gestelde vragen te antwoorden, heeft de stuurgroep Ethiek van de Federatie nu een bevattelijke folder uitgewerkt. Vanaf de eerste helft van juni is hij verkrijgbaar bij het netwerk palliatieve zorg van uw regio.

top


Programma EAPC Research Congress in Trondheim online raadpleegbaar

Het programma van het komende Research Congress van de European Association for Palliative Care van 7 tot en met 9 juni e.k. kan geraadpleegd worden op http://www.eapcnet.eu/research2012/

top

Nieuw engagement voor Lieve Vanderlinden

Vanuit haar functie als Diensthoofd Sociaal Werk bij UZ Leuven zette Lieve Vanderlinden zich meer dan vijftien jaar lang in voor palliatieve zorg, o.m. als actief lid en later co-voorzitter van de werkgroep Sociaal Werk van de Federatie. Zij zet nu een punt achter haar loopbaan bij UZ Leuven en de Federatie om vanaf 1 juni 2012 de psychosociale werking van de Vlaamse Liga tegen Kanker aan te sturen. De Federatie wenst haar alle succes met dit nieuwe engagement!

top

VOOR U GELEZEN
Zijn huisartsen in Vlaanderen bereid om op verzoek het leven te beŽindigen?

In 2002 werd in BelgiŽ een wettelijk kader ontworpen voor euthanasie, waarbij het toekennen en uitvoeren van euthanasie wordt toevertrouwd aan artsen in het kader van een vertrouwensvolle arts-patiŽnt relatie. In deze studie verkennen de onderzoekers aan de hand van interviews met 52 huisartsen hoe huisartsen in Vlaanderen omgaan met euthanasie. Uit deze interviews blijkt dat - hoewel huisartsen een verzoek voor euthanasie van een patiŽnt begrijpen - hun eigen bereidheid om euthanasie uit te voeren vaak beperkt is. Op basis van de interviews konden vier attitudes ten aanzien van euthanasie onderscheiden worden: (1) bereidheid tot het uitvoeren van euthanasie, (2) bereidheid als laatste toevlucht, (3) niet in staat zijn euthanasie uit te voeren en (4) principieel weigering. De situatie, waarbij huisartsen een verzoek moeten beschouwen en - wanneer het toegekend wordt - het uit te voeren, kan leiden tot een arbitraire toegang tot euthanasie voor de patiŽnt. Het opzetten van transparante doorverwijzingen en ondersteuningsstrategieŽn moet nader bekeken worden, evenals een verdere discussie rond de exacte inhoud van de euthanasiewet. Klik hier voor meer gedetailleerde informatie.

  • Meer lezen?
    Sercu, M., Pype, P., Grypdonck, M., Derese, A., & Deveugele, M. (2012). Are general practitioners prepared to end life on request in a country where euthanasia is legalised? Journal of Medical Ethics. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kan u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top

'Vuur en vlam': recent verschenen prentenboek

Vuur en vlamToen kleuterjuf An Dom twee jaar geleden geconfronteerd werd met een agressieve borstkanker, besloot ze een afscheidsverhaal te schrijven voor haar eigen zoontjes. Dat leidde, in samenwerking met auteur Geert De Kockere en illustratrice Tineke Van Hemeldonck, tot het prentenboekje 'Vuur en vlam'. Hoe kanker alles dooft behalve de herinnering', uitgegeven door Manteau. Het boekje beschrijft in een sobere en poŽtische taal wat kanker is en wat het met je doet. Een aanrader.

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw