Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 6/2012

Woensdag 5 juli 2012

AANKONDIGINGEN
Een uniek zorgpad voor de palliatieve patiŽnt beschikbaar

Overal ter wereld helpen richtlijnen en procedures zorgverstrekkers om de complexiteit van de zorg voor palliatieve en terminale patiënten het hoofd te bieden. Ondanks hun nut en doeltreffendheid werden deze richtlijnen tot op heden nog niet samengebracht in een omvattend multidisciplinair zorgpad voor de palliatieve patiënt. Daarom werd op initiatief van de Vlaamse Overheid (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen een zorgpad voor de palliatieve patiënt in de eerste lijn ontwikkeld door de Onderzoeksgroep Palliatieve Zorg van de Universiteit Antwerpen. Het zorgpad en de bijbehorende documenten (handboek en bijlagen met o.a. het zorgdossier) kunnen vanaf heden geraadpleegd worden op www.palliatief.be > homepage (tijdelijk) of > Publicaties > Studies. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel van proefproject waarbij in samenwerking met het RIZIV het Zorgpad Palliatieve Zorg Vlaanderen voor implementatie aangeboden zou worden aan bepaalde regio's in het land. Training en nauwkeurige opvolging zijn de kernvoorwaarden én doelstellingen van dit toekomstig project.

top

Palliatieve sedatie: nu ook vouwkaart voor zorgverstrekkers!

Na de folder 'Palliatieve sedatie' voor de brede bevolking, aangekondigd in onze Nieuwsflash van mei (terug te vinden op www.palliatief.be > Publicaties > Tijdschrift & Nieuwsflash > NF 5/2012), brengt de Federatie nog deze julimaand een vouwkaart 'Palliatieve sedatie' voor zorgverstrekkers uit. In een notendop vindt u er de belangrijkste informatie uit de richtlijn 'palliatieve sedatie' die later deze maand de huidige richtlijn 'sedatie' op www.pallialine.be zal vervangen. Meer informatie over deze hernieuwde richtlijn in onze volgende Nieuwsflash.
De vouwkaart zal, zoals alle materiaal van de Federatie, verspreid worden via de netwerken palliatieve zorg.

top


Vorming, Training & Opleiding (VTO): start nieuw academiejaar

De Federatie zet het nieuwe academiejaar in met intervisie. Al meteen in september starten de intervisiegroepen voor intervisoren (Gent) en voor artsen (Gent en Antwerpen). Wie erbij wil zijn, kan zich inschrijven via www.palliatief.be > opleidingen > elektronisch inschrijvingsformulier.

top

Zorgnet Vlaanderen en palliatieve sedatie

Recent verscheen bij Zorgnet Vlaanderen in de reeks Ethische Adviezen, Advies 16, dat specifiek handelt over palliatieve sedatie. Dit advies belicht het ethisch kader waarbinnen palliatieve sedatie als een specifieke vorm van medisch begeleid sterven kan worden toegepast. Het document kan gedownload worden via www.zorgnetvlaanderen.be > Publicaties > Ethische Adviezen.

top

Nederlands congres over palliatieve zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking

Op 10 september 2012 organiseert het Nederlandse StudieArena een congres onder de titel Palliatieve zorg, van autonomie naar afhankelijkheid. Zorg in de laatste levensfase voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. De plaats van gebeuren is Lunteren, op zo'n 160 km van Antwerpen.
Het programma en de inschrijvingsmodaliteiten vindt u op www.studiearena.nl.

top

VOOR U GELEZEN
Thuis sterven in België: inzicht in de omstandigheden

Meer dan vroeger worden inspanningen geleverd om terminale patiënten thuis te laten sterven. Toch weten we nog maar weinig over de omstandigheden waarin dat gebeurt. Op basis van interviews met huisartsen over 205 patiënten die thuis onder hun zorg een niet-plotse dood stierven, blijkt dat de meeste van deze patiënten relatief goed functioneren tijdens hun laatste levensmaanden. Wel wordt duidelijk dat, hoewel veel patiënten zelfs in hun laatste levensweek cognitief nog vrij goed functioneren, 82% van hen volledig invalide of ernstig beperkt zijn in hun zelfzorg tijdens die laatste week. Een belangwekkende bevinding is dat symptomen die huisartsen moeilijk te behandelen vinden, zoals kortademigheid, gebrek aan energie, en pijn, tot in de laatste levensweek nog frequent voorkomen en voor ongemak zorgen bij heel wat patiënten. Meer gedetailleerde informatie ...

  • Meer lezen?
    Leemans, K., Van den Block, L., Bilsen, J., Cohen, J., Boffin, N., & Deliens, L. (2012). Dying at home in Belgium: a descriptive GP interview study. BMC Family Practice, 13(4). Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kan u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Palliatief thuiszorgforfait voor patiënten in kortverblijf in een RVT/ROB?

Kan een patiënt die is of wordt opgenomen in kortverblijf in een RVT/ROB genieten van het palliatief thuiszorgforfait? De Federatie legde deze vraag voor aan het RIZIV. De Directie juridische zaken en toegankelijkheid van de Dienst Geneeskundige Verzorging liet ons weten dat het antwoord negatief is. Lees meer ...

top

Voorlopig geen verlenging rouwverlof

De federale regering zal het rouwverlof voorlopig niet verlengen omdat dat te veel geld zou kosten. Dat bleek onlangs in de Kamercommissie Sociale Zaken. Lees meer ...

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw