Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
	J. Vander Vekenstraat 158
	1780 Wemmel
	tel: 02/456 82 00
	fax: 02/461 24 41
	info@palliatief.beNieuwsflash 9

Maandag 5 oktober 2009

Zorgpaden veroveren de lage landen! Van Liverpool Care Pathway tot een Multidisciplinair Zorgpad Palliatieve Zorg vertrekkende van de Eerstelijn in Vlaanderen

Zorgpaden hebben tot doel de kwaliteit van de zorg te bewaken en te optimaliseren. Een goed zorgpad is niet een administratieve ballast maar een welkom instrument dat ons helpt de beste zorg aan de individuele patiŽnt te verstrekken. Zorgpaden doen ook in palliatieve zorg hun entree - lees meer. Op dinsdag 20 oktober wordt in Gent een studienamiddag georganiseerd over zorgpaden in palliatieve zorg (zie www.palliatief.be, agenda).

top

Gespecialiseerde pijnbestrijding

Optimale symptoombestrijding inclusief pijnbestrijding is een essentiŽle en primaire opdracht voor palliatieve zorg. Pijn komt veel voor in de palliatieve fase, m.n. bij patiŽnten met een kankerpathologie, en meestal lukt het goed om de pijn onder controle te krijgen. Problemen treden vooral op bij chronische pijn en bij neuralgische pijn. Onlangs verscheen een specialistisch handboek: 'Praktische richtlijnen anesthesiologische pijnbestrijding gebaseerd op klinische diagnosen'. Lees verder ...

top

Praktijk en Research - een wisselwerking?

Wetenschappelijke onderbouwing van praktijk en kliniek is zeer belangrijk voor een kwaliteitsvolle palliatieve zorgverlening. Vorig jaar startte de Federatie met het extern gefinancierde project 'ResearchcoŲrdinatie'. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat de vier universiteiten van Vlaanderen begin deze maand besloten hebben gezamenlijk te gaan werken aan meer en beter palliatief onderzoek! Lees meer. Voor een overzicht van de activiteiten van het eerste projectjaar ResearchcoŲrdinatie: klik hier.

top

Kwaliteit van zorg: kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg

Kathleen Leemans, onderzoeker bij de Onderzoekgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB), is gestart met een onderzoekproject 'Ontwikkeling van Kwaliteitsindicatoren voor Palliatieve Zorgverlening'. Om nauw te kunnen aansluiten bij de praktijk zal zij bij haar onderzoek zorgverleners betrekken die goed bekend zijn met de praktijk van palliatieve zorg. Zij werkt hiervoor samen met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Wordt vervolgd!

top

Palliatieve Zorg en Euthanasie ... geen tweesporenbeleid in de zorg aan het levenseinde

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen heeft in 2007 de visie geadopteerd dat hoewel euthanasie niet wordt gezien als een onderdeel van palliatieve zorg, de palliatieve patiŽnt met een euthanasievraag wel mag rekenen op de verdere steun van de palliatieve zorg (zie www.palliatief.be, publicaties). Vandaar dat we in deze Nieuwsflash geregeld aandacht besteden aan euthanasie in relatie tot palliatieve zorg. In deze editie gaan we wat verder in op de cijfers over het voorkomen van euthanasie in BelgiŽ. We hebben ons hierbij kunnen baseren op de rapporten van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. De rapporten zelf kunt u terugvinden via https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,9794439&_dad=portal&_schema=PORTAL).

top

Bevroren beeld. Zorg voor de laatste levensfase.

Na de tentoonstelling onder diezelfde titel brengen dr. Marc Cosyns en Julien Vandevelde nu ook een boek en dvd uit. Onder andere prof. Christine Van Broeckhoven en Johan De Vos zullen het boek inleiden. Bent u er graag bij? Dat kan (gratis)! Meer informatie in de uitnodiging.

top 
info@palliatief.be home Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw